Forrige
Næste

Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Der findes forskellige typer af særeje, og disse vil blive gennemgået i det følgende. I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være. Herved sikrer man længstlevende. 

Skilsmissesæreje:

Et skilsmissesæreje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse.

Såfremt en ægtefælle skulle gå bort, bliver dennes skilsmissesæreje til delingsformue og vil herefter indgå i fællesboet. Længstlevende vil kunne sidde i uskiftet bo med afdødes skilsmissesæreje. Længstlevende vil ligeledes have ret til boslodskrav for halvdelen af førstafdødes skilsmissesæreje, hvis der skiftes i længstlevendes levende live. Dette vil også være gældende, hvis et uskiftet bo først skiftes den dag, længstlevende går bort. 

Længstlevendes skilsmissesæreje vil blive til delingsformue ved førstafdødes død og herefter indgå i fællesboet. Fællesboet vil herefter både bestå af førstafdødes og længstlevendes formue. 

Fuldstændigt særeje:

Et fuldstændigt særeje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation, skilsmisse eller død.

Førstafdødes fuldstændige særeje skal ikke indgå i fællesboet, men skal gøres op for sig selv. Dvs. arv efter førstafdøde udredes straks, og længstlevende vil ikke kunne sidde i uskiftet bo med afdødes særeje. Længstlevende kommer til at arve efter førstafdøde, men har ikke ret til boslodskrav af førstafdødes særeje. Førstafdødes børn skal ligeledes arve. 

Længstlevendes formue forbliver dennes særeje og berøres ikke af førstafdødes død.

Kombinationssæreje:

Et kombinationssæreje med skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være er, hvor ægtefællerne hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse, men sikrer længstlevende yderligere ved død.

Ved dødsfald vil længstlevende kunne udtage eget særeje, hvorimod førstafdødes særeje bliver til delingsformue og kommer til at indgå i fællesboet. Længstlevende kan sidde i uskiftet bo med førstafdødes særeje, som er blevet til delingsformue. Såfremt længstlevende vælger at skifte straks efter førstafdødes død, har længstlevende ligeledes ret til boslodskrav af førstafdødes særeje.

Denne form sikrer længstlevende bedst muligt. Er der tillige oprettet testamente, som begunstiger længstlevende med mest muligt, så vil længstlevende kunne udtage 31/32 af ægtefællernes samlede formue. Herved begrænses arv til børn.

Brøkdelssæreje:

Et brøkdelssæreje er, hvor en brøkdel af en ægtefælles formue gøres til særeje, hvorimod resten skal være delingsformue. Brøkdelssæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Sumsæreje og sumfælleseje:

Et sumsæreje er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til særeje. Sumfælleseje er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til delingsformue, hvorimod resten skal være særeje. Sumsæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Tidsbegrænset særeje: 

Et tidsbegrænset særeje er, hvor en ægtefælles formue gøres til særeje i en tidsbegrænset periode, f.eks. 20 år, hvorefter dette skal bortfalde. Tidsbegrænset særeje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familie –og arveret, og har I spørgsmål til de forskellige særejetyper, er I altid velkommen til at kontakte os.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bør man lave testamente, når man er gift?

”Testamente, nej vi er jo gift !” Det er ofte svaret, når man spørger ind til, om ægtefæller med børn ...»

Advokatens rolle med ægtepagter

Når man bliver gift, og man ikke har oprettet en ægtepagt, har man delingsformue. Det betyder, at man ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af