Forrige
Næste

Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Særeje kan oprettes i en ægtepagt, bestemmes i et gavebrev eller en arv kan være bestemt som modtagerens særeje. 

Der findes forskellige former for særeje.

I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være. Herved sikrer man længstlevende. 

Skilsmissesæreje

Et skilsmissesæreje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse.

Såfremt en ægtefælle skulle gå bort, bliver dennes skilsmissesæreje til delingsformue og vil herefter indgå i fællesboet. Længstlevende vil kunne sidde i uskiftet bo med afdødes skilsmissesæreje. Længstlevende vil ligeledes have ret til boslodskrav for halvdelen af førstafdødes skilsmissesæreje, hvis der skiftes i længstlevendes levende live. Dette vil også være gældende, hvis et uskiftet bo først skiftes den dag, længstlevende går bort. 

Længstlevendes skilsmissesæreje vil blive til delingsformue ved førstafdødes død og herefter indgå i fællesboet. Fællesboet vil herefter både bestå af førstafdødes og længstlevendes formue. 

Fuldstændigt særeje

Et fuldstændigt særeje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation, skilsmisse eller død.

Førstafdødes fuldstændige særeje skal ikke indgå i fællesboet, men skal gøres op for sig selv. Dvs. arv efter førstafdøde udredes straks, og længstlevende vil ikke kunne sidde i uskiftet bo med afdødes særeje. Længstlevende kommer til at arve efter førstafdøde, men har ikke ret til boslodskrav af førstafdødes særeje. Førstafdødes børn skal ligeledes arve. 

Længstlevendes formue forbliver dennes særeje og berøres ikke af førstafdødes død.

Kombinationssæreje

Et kombinationssæreje med skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være er, hvor ægtefællerne hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse, men sikrer længstlevende yderligere ved død.

Ved dødsfald vil længstlevende kunne udtage eget særeje, hvorimod førstafdødes særeje bliver til delingsformue og kommer til at indgå i fællesboet. Længstlevende kan sidde i uskiftet bo med førstafdødes særeje, som er blevet til delingsformue. Såfremt længstlevende vælger at skifte straks efter førstafdødes død, har længstlevende ligeledes ret til boslodskrav af førstafdødes særeje.

Denne form sikrer længstlevende bedst muligt. Er der tillige oprettet testamente, som begunstiger længstlevende med mest muligt, så vil længstlevende kunne udtage 31/32 af ægtefællernes samlede formue. Herved begrænses arv til børn.

Brøkdelssæreje

Et brøkdelssæreje er, hvor en brøkdel af en ægtefælles formue gøres til særeje, hvorimod resten skal være delingsformue. Brøkdelssæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Sumsæreje og sumfælleseje

Et sumsæreje er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til særeje. Sumfælleseje er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til delingsformue, hvorimod resten skal være særeje. Sumsæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Tidsbegrænset særeje

Endelig kan man tidsbegrænse et særeje. Der kan være mange årsager til, at man ønsker at tidsbegrænse et særeje. Et tidsbegrænset særeje er, hvor en ægtefælles formue gøres til særeje i en tidsbegrænset periode, f.eks. 20 år, hvorefter dette skal bortfalde. Tidsbegrænset særeje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. 

Aftrapningssæreje

I tilknytning til et tidsbegrænset særeje, kan ægtefællerne have et ønske om, at det tidsbegrænsede særeje bliver gradvist reduceret, frem for at bortfalde helt på et bestemt tidspunkt.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familie –og arveret, og har I spørgsmål til de forskellige særejetyper, er I altid velkommen til at kontakte os.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Pas på med ægtepagt om rent skilsmissesæreje.

Hvad betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle dør? En ægtepagt er en aftale med ...»

Bør man lave testamente, når man er gift?

”Testamente, nej vi er jo gift !” Det er ofte svaret, når man spørger ind til, om ægtefæller med børn ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af