Ordbogsarkiv

Oversigt

18. juli 2018

Ægtefælleudlæg

Hvis afdødes og efterlevende ægtefælles samlede formue er under DKK 790.000 (2020), har efterlevende ægtefælle ret til at overtage hele boet. Efterlevende ægtefælle overtager dermed også afdødes gæld. Den samlede formue omfatter alt hvad ægtefællerne ejer tilsammen, uanset om der er tale om delingsformue eller særeje – herunder hus, sommerhus, bil, indestående på bankkonti, værdipapirer, feriepenge, tilgodehavende løb mv – ægtefællernes gæld og begravelsesudgifter modregnes beløbet....»

18. juli 2018

Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ægteskabet. Udgangspunktet i dansk familielovgivning er, at når man indtræder i ægteskab får man automatisk delingsformue – det der før blev kaldt formuefællesskab....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Når du arver en ejendom, skal du huske skødet.

Hvis en arving i et dødsbo ønsker at arve afdødes faste ejendom, er der et par ting der er rigtig vigtige ...»

Afdøde kan ikke give en gave i et uskiftet bo

Det lyder måske åbenlyst, at man ikke kan give en gave, når man er død. Alligevel bliver vi hos PrivatretsAdvokaterne ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af