Ægtepagt virksomhed

Er en eller begge af jer virksomhedsejer, bør I overveje hvad der skal ske med virksomheden/-erne, ved separation, skilsmisse eller død.

Er der ikke oprettet en ægtepagt om særeje for virksomheden, vil ejeren af virksomheden ved ægteskabets ophør - om det er ved separation, skilsmisse eller død - have ret til at udtage virksomheden, men virksomhedens handels værdi skal inddrages i fællesbodelingen, og den anden ægtefælle har ret til halvdelen af virksomheden, da fællesformuen skal deles ligeligt.

Dette kan være en stor belastning for såvel den fraskilte virksomhedsejer, forretningspartnere og indirekte også for selve virksomheden. 

Såfremt virksomheden ejes sammen med andre, vil det være hensigtsmæssigt, at diskutere et særeje med de andre ejere. Således at virksomheden vil være beskyttet ved separation, skilsmisse og død. Det ses endvidere ofte, at der i ejeraftaler er krav om, at ejerne af virksomheden skal have ingået en ægtepagt, hvor virksomheden skal være omfattet af den pågældendes særeje.

Hvis I derfor har et ønske om, at jeres egen virksomhed skal tilhøre ejer-ægtefællen og forblive dennes ved separation, skilsmisse og evt. død, bør I oprette en ægtepagt om særeje for virksomheden.

Den mest anvendte form for særeje er kombinationssæreje, som er en særeje form, hvor de to særejetyper, henholdsvis skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje kombineres. 

Hvis ægteskabet ophører som fælge af separation eller skilsmisse, beholder ejer-ægtefællen virksomheden udeom fællesboet, typisk vælger ægtefællerne i den forbindelse også den kombination, at hvis ikke-ejer-ægtefællen dør først, forbliver virksomheden i ejer-ægtefællens særeje, og skal derfor ikke inddrages som et aktiv der skal deles med førstafdøde ikke-ejer-ægtefælles arvinger. 

Er det derimod ejer-ægtefællen der afgår ved døden først, bliver virksomheden delingsformue og indgår i fællesbodelingen. På den måde får den efterlevende ikke-ejer-ægtefælle både boslod og arv af virksomheden. 

Hvis ægtefællerne derimod har et ønske om, at virksomheden når ejer-ægtefællen dør, skal tilfalde en anden end ægtefællen, f.eks. én af børnene, kan ægtepagten tage højde herfor og supplerende med et testamente og et velforberedt generationsskifte, kan virksomhedens fortsatte virke sikres. 

Vigtigst af alt er det at have drøftet situationen igennem - både i ægteskabet og i partnerkredsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og særligt for virksomhedsejere. I er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til, hvordan I sikrer egen virksomhed ved separation eller skilsmisse. Vi afregner som udganspunkt efter anvendt tidsforbrug, til en timepris af kr. 2.500 inkl. moms.

 

Læs mere om advokatens rolle med ægtepagter her

 


Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Pas på med ægtepagt om rent skilsmissesæreje.

Hvad betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle dør? En ægtepagt er en aftale med ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af