Ægtepagt virksomhed

Er en eller begge af jer virksomhedsejer, bør I overveje at oprette en ægtepagt, hvor det aftales, at I hver især beholder egen virksomhed ved separation eller skilsmisse.

Er der ikke oprettet en ægtepagt, så vil ejeren af virksomheden stadig eje denne ved separation eller skilsmisse. Halvdelen af virksomhedens værdi skal dog overdrages til den anden ægtefælle, da fællesformuen skal deles ligeligt. Dette kan være en stor belastning for såvel den fraskilte virksomhedsejer, forretningspartnere og endda indirekte for selve virksomheden. 

Såfremt virksomheden ejes sammen med andre, vil det være hensigtsmæssigt, at diskutere et særeje med de andre ejere. Således at virksomheden vil være beskyttet ved separation eller skilsmisse. Det ses endvidere ofte, at der i ejeraftaler er krav om, at ejerne af virksomheden skal have ingået en ægtepagt, hvor virksomheden skal være omfattet af den pågældendes særeje.

Ønsker I derfor, at egen virksomhed skal tilhøre ejer og forblive dennes ved separation eller skilsmisse, bør I oprette en ægtepagt.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og særligt for virksomhedsejere. I er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til, hvordan I sikrer egen virksomhed ved separation eller skilsmisse. Læs mere om processen og pris her


Skal gæld deles, når man bliver skilt?

Skal gælden deles, når man bliver skilt? I forbindelse med en separation og skilsmisse følger typisk ...»

Skifte af ejerboligen ved bodeling

I forbindelse med en separation og/eller skilsmisse skal fællesboet skal deles. Har familien boet i ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )