Ægtepagt virksomhed

Er en eller begge af jer virksomhedsejer, bør I overveje hvad der skal ske med virksomheden/-erne, ved separation, skilsmisse eller død.

Er der ikke oprettet en ægtepagt om særeje for virksomheden, vil ejeren af virksomheden ved ægteskabets ophør - om det er ved separation, skilsmisse eller død - have ret til at udtage virksomheden, men virksomhedens handels værdi skal inddrages i fællesbodelingen, og den anden ægtefælle har ret til halvdelen af virksomheden, da fællesformuen skal deles ligeligt.

Dette kan være en stor belastning for såvel den fraskilte virksomhedsejer, forretningspartnere og indirekte også for selve virksomheden. 

Såfremt virksomheden ejes sammen med andre, vil det være hensigtsmæssigt, at diskutere et særeje med de andre ejere. Således at virksomheden vil være beskyttet ved separation, skilsmisse og død. Det ses endvidere ofte, at der i ejeraftaler er krav om, at ejerne af virksomheden skal have ingået en ægtepagt, hvor virksomheden skal være omfattet af den pågældendes særeje.

Hvis I derfor har et ønske om, at jeres egen virksomhed skal tilhøre ejer-ægtefællen og forblive dennes ved separation, skilsmisse og evt. død, bør I oprette en ægtepagt om særeje for virksomheden.

Den mest anvendte form for særeje er kombinationssæreje, som er en særeje form, hvor de to særejetyper, henholdsvis skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje kombineres. 

Hvis ægteskabet ophører som fælge af separation eller skilsmisse, beholder ejer-ægtefællen virksomheden udeom fællesboet, typisk vælger ægtefællerne i den forbindelse også den kombination, at hvis ikke-ejer-ægtefællen dør først, forbliver virksomheden i ejer-ægtefællens særeje, og skal derfor ikke inddrages som et aktiv der skal deles med førstafdøde ikke-ejer-ægtefælles arvinger. 

Er det derimod ejer-ægtefællen der afgår ved døden først, bliver virksomheden delingsformue og indgår i fællesbodelingen. På den måde får den efterlevende ikke-ejer-ægtefælle både boslod og arv af virksomheden. 

Hvis ægtefællerne derimod har et ønske om, at virksomheden når ejer-ægtefællen dør, skal tilfalde en anden end ægtefællen, f.eks. én af børnene, kan ægtepagten tage højde herfor og supplerende med et testamente og et velforberedt generationsskifte, kan virksomhedens fortsatte virke sikres. 

Vigtigst af alt er det at have drøftet situationen igennem - både i ægteskabet og i partnerkredsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og særligt for virksomhedsejere. I er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til, hvordan I sikrer egen virksomhed ved separation eller skilsmisse. Vi afregner som udganspunkt efter anvendt tidsforbrug, til en timepris af kr. 2.500 inkl. moms.

 

Læs mere om advokatens rolle med ægtepagter her

 


Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Bør man lave testamente, når man er gift?

”Testamente, nej vi er jo gift !” Det er ofte svaret, når man spørger ind til, om ægtefæller med børn ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af