Ægtepagt pension

Pensioner, som I hver især har opsparet og som er rimelige, vil som udgangspunkt ikke indgå i jeres formuefællesskab. Rimelige pensionsopsparinger kan forlods udtages ved separation eller skilsmisse og skal således ikke deles.

En pensionsopsparing anses for at være rimelig, hvis der er indbetalt det, en anden person med samme uddannelse og arbejdsmæssige situation ville have indbetalt. Det vil således være uden betydning, hvis den ene af jer har en langt større pensionsopsparing end den anden. 

Anses en pensionsopsparing ikke for at være rimelig, så kan skifteretten bestemme, at pensionen skal deles mellem jer. Dette kan være, hvis en af jer har tegnet en ”ekstra” pensionsordning, som ikke vil være omfattet af rimelighedskriteriet. Med en ægtepagt kan I på forhånd aftale, at "ekstra" pensionsordninger skal indgå i fællesboet og deles ved separation eller skilsmisse.

For kortvarige ægteskaber gælder det tillige, at man hver især forlods kan udtage urimelige eller ”ekstra” pensionsopsparinger.

Ønsker I at sikre, at pensionsopsparinger skal fordeles, som I ønsker ved separation eller skilsmisse, kan I på forhånd aftale dette i en ægtepagt.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til udfærdigelse af ægtepagt eller pensionsfordeling. Læs mere om processen og pris her


Skal gæld deles, når man bliver skilt?

Skal gælden deles, når man bliver skilt? I forbindelse med en separation og skilsmisse følger typisk ...»

Skifte af ejerboligen ved bodeling

I forbindelse med en separation og/eller skilsmisse skal fællesboet skal deles. Har familien boet i ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )