Forrige
Næste

Ægtepagt med særeje

Ønsker I at indgå en ægtepagt, skal I tillige tage stilling til, hvilken form for særeje I ønsker.

Der findes flere forskellige typer af særeje, og alt afhængig af hvilken type I vælger, har det betydning for, hvordan I hver især økonomisk er stillet ved separation, skilsmisse og død.

Typer af særeje: skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje, sumsæreje og sumfælleseje.

Skilsmissesæreje er, hvor hver ægtefælle ved separation eller skilsmisse udtager egne aktiver eller det, som måtte være gjort til særeje. Ved dødsfald, uanset hvem af parterne det måtte være, bliver begge ægtefællers særeje til delingsformue og skal herefter deles ligeligt mellem førstafdøde og længstlevende. Herefter skal der af førstafdødes andel udredes arv til dennes arvinger. I de fleste tilfælde vil dette være længstlevende og førstafdødes børn.

 

Fuldstændigt særeje er, hvor hver ægtefælle ved separation, skilsmisse og død udtager egne aktiver eller det, som måtte være gjort til særeje. Længstlevende har ikke krav på boslod af førstafdødes særeje, men dette udelukker ikke, at længstlevende stadig arver efter førstafdøde. Længstlevendes fuldstændige særeje berøres ikke af førstafdødes død. 

 

Kombinationssæreje er typisk skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for længstlevende. Denne form for særeje sikrer længstlevende betydeligt bedre end de andre typer. Dette skyldes, at længstlevende ved førstafdødes død både får boslod og arv af førstafdødes særeje, hvorimod længstlevendes særeje ikke berøres af førstafdødes død.

 

Brøkdelssæreje er, hvor en brøkdel gøres til særeje, hvorimod resten skal være delingsformue.

 

Sumsæreje er, hvor en bestemt sum gøres til særeje, og hvor resten skal være delingsformue. Sumfælleseje er, hvor en bestemt sum gøres til delingsformue, hvorimod resten skal være særeje.

 

Det er vigtigt at få rådført sig med en advokat, inden man bestemmer, hvilken form for særeje man bør vælge, da det kan have stor betydning for, hvordan man hver især er stillet ved separation, skilsmisse og død.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I har spørgsmål til udfærdigelse af ægtepagt eller særejetyper. Læs mere om processen og pris her


Skal gæld deles, når man bliver skilt?

Skal gælden deles, når man bliver skilt? I forbindelse med en separation og skilsmisse følger typisk ...»

Skifte af ejerboligen ved bodeling

I forbindelse med en separation og/eller skilsmisse skal fællesboet skal deles. Har familien boet i ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )