Forrige
Næste

Ægtepagt med særeje

Ønsker I at indgå en ægtepagt, skal I tillige tage stilling til, hvilken form for særeje I ønsker.

Der findes flere forskellige typer af særeje, og alt afhængig af hvilken type I vælger, har det betydning for, hvordan I hver især økonomisk er stillet ved separation, skilsmisse og død.

Typer af særeje: skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje, sumsæreje og sumfælleseje.

Skilsmissesæreje er, hvor hver ægtefælle ved separation eller skilsmisse udtager egne aktiver eller det, som måtte være gjort til særeje. Ved dødsfald, uanset hvem af parterne det måtte være, bliver begge ægtefællers særeje til delingsformue og skal herefter deles ligeligt mellem førstafdøde og længstlevende. Herefter skal der af førstafdødes andel udredes arv til dennes arvinger. I de fleste tilfælde vil dette være længstlevende og førstafdødes børn.

 

Fuldstændigt særeje er, hvor hver ægtefælle ved separation, skilsmisse og død udtager egne aktiver eller det, som måtte være gjort til særeje. Længstlevende har ikke krav på boslod af førstafdødes særeje, men dette udelukker ikke, at længstlevende stadig arver efter førstafdøde. Længstlevendes fuldstændige særeje berøres ikke af førstafdødes død. 

 

Kombinationssæreje er typisk skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for længstlevende. Denne form for særeje sikrer længstlevende betydeligt bedre end de andre typer. Dette skyldes, at længstlevende ved førstafdødes død både får boslod og arv af førstafdødes særeje, hvorimod længstlevendes særeje ikke berøres af førstafdødes død.

 

Brøkdelssæreje er, hvor en brøkdel gøres til særeje, hvorimod resten skal være delingsformue.

 

Sumsæreje er, hvor en bestemt sum gøres til særeje, og hvor resten skal være delingsformue. Sumfælleseje er, hvor en bestemt sum gøres til delingsformue, hvorimod resten skal være særeje.

 

Det er vigtigt at få rådført sig med en advokat, inden man bestemmer, hvilken form for særeje man bør vælge, da det kan have stor betydning for, hvordan man hver især er stillet ved separation, skilsmisse og død.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I har spørgsmål til udfærdigelse af ægtepagt eller særejetyper. Vi afregner som udganspunkt efter anvendt tidsforbrug, med en timepris på kr. 2.500.

 

Læs mere om advokatens rolle med ægtepagter her


Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Pas på med ægtepagt om rent skilsmissesæreje.

Hvad betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle dør? En ægtepagt er en aftale med ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ægteskabet. Udgangspunktet ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af