Pantebrev

Et pantebrev er dokumentation for, at panthaver har ydet et lån til pantsætter, og at panthaver i den forbindelse har fået sikkerhed i pantsætters ejendom. Ofte vil panthaver være et realkreditinstitut eller en bank.

Pantebrevet skal altid tinglyses på ejendommen. Afdrager pantsætter ikke på lånet som aftalt, vil panthaver have mulighed for at begære pantsætters ejendom på tvangsauktion.

For at få tinglyst et pantebrev på ejendommen betales der en tinglysningsafgift på DKK 1.730 + 1,5% af hovedstolen i henhold til pantebrevet.

Tinglysning af pantebrevet skal ske på ejendommens blad i Tingbogen via Tinglysningrettens hjemmeside.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af pantebreve og tinglysning heraf.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften, som afholdes af dig.


Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af