Pantebrev

Et pantebrev er dokumentation for, at panthaver har ydet et lån til pantsætter, og at panthaver i den forbindelse har fået sikkerhed i pantsætters ejendom. Ofte vil panthaver være et realkreditinstitut eller en bank.

Pantebrevet skal altid tinglyses på ejendommen. Afdrager pantsætter ikke på lånet som aftalt, vil panthaver have mulighed for at begære pantsætters ejendom på tvangsauktion.

For at få tinglyst et pantebrev på ejendommen betales der en tinglysningsafgift på DKK 1.750 + 1,45% (2022) af hovedstolen i henhold til pantebrevet. Fra 2023 betales der en tinglysningafgift på grundbeløbet DKK 1.850 + variabel afgift med 1,45% af hovedstolen på pantebrevet. 

Tinglysning af pantebrevet skal ske på ejendommens blad i Tingbogen via Tinglysningrettens hjemmeside.

Tinglysningsafgiften for pantebreve i løsøre og immaterielle rettigheder udgør i 2022 grundgebyret på DKK 1.750 + variabel afgift med 1,5% af pantebrevets hovedstol. I 2023 udgør grundgebyret DKK 1.850 og den variable afgift er fortsat 1,5% af pantebrevets hovedstol. 

 

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af pantebreve og tinglysning heraf.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.625 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften, som afholdes af dig.


Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af