Pantebrev

Et pantebrev er dokumentation for, at panthaver har ydet et lån til pantsætter, og at panthaver i den forbindelse har fået sikkerhed i pantsætters ejendom. Ofte vil panthaver være et realkreditinstitut eller en bank.

Pantebrevet skal altid tinglyses på ejendommen. Afdrager pantsætter ikke på lånet som aftalt, vil panthaver have mulighed for at begære pantsætters ejendom på tvangsauktion.

For at få tinglyst et pantebrev på ejendommen betales der en tinglysningsafgift på DKK 1.730 + 1,5% af hovedstolen i henhold til pantebrevet.

Tinglysning af pantebrevet skal ske på ejendommens blad i Tingbogen via Tinglysningrettens hjemmeside.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af pantebreve og tinglysning heraf.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften, som afholdes af dig.


Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af