Pantebrev

Et pantebrev er dokumentation for, at panthaver har ydet et lån til pantsætter, og at panthaver i den forbindelse har fået sikkerhed i pantsætters ejendom. Ofte vil panthaver være et realkreditinstitut eller en bank.

Pantebrevet skal altid tinglyses på ejendommen. Afdrager pantsætter ikke på lånet som aftalt, vil panthaver have mulighed for at begære pantsætters ejendom på tvangsauktion.

For at få tinglyst et pantebrev på ejendommen betales der en tinglysningsafgift på DKK 1.850 + 1,45% (2024) af hovedstolen i henhold til pantebrevet. Fra 2024 betales der en tinglysningafgift på grundbeløbet DKK 1.850 + variabel afgift med 1,45% af hovedstolen på pantebrevet. 

Tinglysning af pantebrevet skal ske på ejendommens blad i Tingbogen via Tinglysningrettens hjemmeside.

Tinglysningsafgiften for pantebreve i løsøre og immaterielle rettigheder udgør i 2022 grundgebyret på DKK 1.750 + variabel afgift med 1,5% af pantebrevets hovedstol. I 2024 udgør grundgebyret DKK 1.850 og den variable afgift er fortsat 1,5% af pantebrevets hovedstol. 

 

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af pantebreve og tinglysning heraf.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.

Hertil kommer tinglysningsafgiften, som afholdes af dig.


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af