Pantebrev

Et pantebrev er dokumentation for, at panthaver har ydet et lån til pantsætter, og at panthaver i den forbindelse har fået sikkerhed i pantsætters ejendom. Ofte vil panthaver være et realkreditinstitut eller en bank.

Pantebrevet skal altid tinglyses på ejendommen. Afdrager pantsætter ikke på lånet som aftalt, vil panthaver have mulighed for at begære pantsætters ejendom på tvangsauktion.

For at få tinglyst et pantebrev på ejendommen betales der en tinglysningsafgift på DKK 1.750 + 1,45% (2022) af hovedstolen i henhold til pantebrevet. Fra 2023 betales der en tinglysningafgift på grundbeløbet DKK 1.850 + variabel afgift med 1,45% af hovedstolen på pantebrevet. 

Tinglysning af pantebrevet skal ske på ejendommens blad i Tingbogen via Tinglysningrettens hjemmeside.

Tinglysningsafgiften for pantebreve i løsøre og immaterielle rettigheder udgør i 2022 grundgebyret på DKK 1.750 + variabel afgift med 1,5% af pantebrevets hovedstol. I 2023 udgør grundgebyret DKK 1.850 og den variable afgift er fortsat 1,5% af pantebrevets hovedstol. 

 

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af pantebreve og tinglysning heraf.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften, som afholdes af dig.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af