Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Kan din virksomhed overleve, når du er død?

Når ejeren af en personligt drevet virksomhed er død, lukkes virksomhedens CVR-nummer, og virksomheden bliver handlingslammet.

Udover at bankkonti og CVR nummeret fryses, kan både arvingerne og virksomhedens ansatte stå uden kendskab til driften, aftaler og økonomi, og det kan have vidtrækkende betydning for din virksomhed.

Hvis du kan nikke genkendende til bare et af nedenstående udsagn, bør du overveje om, du er ordentligt forberedt ved dødsfald;

- Er du ejer af en personligt drevet virksomhed?

- Er du den eneste, der kan tegne dit selskab?

- Har du aftaler, der vedrører din virksomhed, og som ikke er skrevet ned, men blot er mundtlige?

- Kan din virksomhed ikke fungere, hvis du er fraværende i længere tid?

- Planlægger du at overlade hele virksomheden til dine arvinger i fælleskab, eller har du andre planer med selskabet?

- Har du sikret din familie, når du er død?

Det er vigtigt, at du som ejerleder har forberedt din virksomhed på, at du ikke er der i morgen, men for at gøre det skal du også tænke på, om dine efterladte er ordentligt sikret.

Hvad kan du gøre for at forberede din virksomhed?

Først og fremmest skal sørge for at have udpeget en stedfortræder. En kyndig person, der kan træde i dit sted, og som har kendskab til og adgang til virksomhedens vitale dele.

Overvej om dit selskab kan og eventuelt bør ændre selskabsform – til f.eks. et ApS eller A/S, eventuelt med en bestyrelse, så flere kan tegne selskabet i fællesskab, og flere har indgående kendskab til din virksomhed.

En konkret sammensat og velfungerende bestyrelse kan både være en god sparringspartner på den ”gode rejse” i livet og en stabil styrmand ved sygdom og død.

Et virksomhedstestamente kan også være en måde, hvorpå du kan lave en overskuelig handleplan til dine efterladte om den fortsatte drift, videreførelse og eventuelle ønsker til afvikling. Men et virksomhedstestamente løser ikke udfordringerne alene.

Sidst - men bestemt ikke mindst – planlæg dit generationsskifte i god tid og hav altid styr på nøglemedarbejderne i din virksomhed samt på, hvad der skal ske, hvis en af nøglemedarbejdere falder bort.

Sørg for at være godt rådgivet, for der kan være store penge og mange ulemper at spare ved et veltilrettelagt generationsskifte – både på hjemmefronten og for efterfølgeren af din virksomhed.

Hvad med arvingerne?

Hvis din plan er, at en eller flere af dine arvinger skal videreføre virksomheden, skal generationsskiftet tage højde herfor, ligesom det muligvis også er nødvendigt at sikre din successionsplan ved et testamente og måske en ægtepagt.

Har du tegnet livsforsikring, ulykkesforsikring og pensioner - mange har i dag opsparet store værdier i pension og forsikringer - og når du skal lave testamente og planlægge arven efter dig, kan en konkret og aktiv beslutning om fordelingen af disse være med til at sørge for, at dine arvinger bliver sikret, når du er død.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale i at rådgive ejerledere om familieretslige spørgsmål med øje på rollen som privatperson og som ejer af en virksomhed. Rettidig omhu omkring et generationsskifte er vigtig og med os i processen er både du og din virksomhed i kompetente hænder.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din situation på tlf. 45 23 00 20. Vi sørger for, at du er godt rådgivet og giver dig en god sparringspartner i processen. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af