Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Kan din virksomhed overleve, når du er død?

Når ejeren af en personligt drevet virksomhed er død, lukkes virksomhedens CVR-nummer, og virksomheden bliver handlingslammet.

Udover at bankkonti og CVR nummeret fryses, kan både arvingerne og virksomhedens ansatte stå uden kendskab til driften, aftaler og økonomi, og det kan have vidtrækkende betydning for din virksomhed.

Hvis du kan nikke genkendende til bare et af nedenstående udsagn, bør du overveje om, du er ordentligt forberedt ved dødsfald;

- Er du ejer af en personligt drevet virksomhed?

- Er du den eneste, der kan tegne dit selskab?

- Har du aftaler, der vedrører din virksomhed, og som ikke er skrevet ned, men blot er mundtlige?

- Kan din virksomhed ikke fungere, hvis du er fraværende i længere tid?

- Planlægger du at overlade hele virksomheden til dine arvinger i fælleskab, eller har du andre planer med selskabet?

- Har du sikret din familie, når du er død?

Det er vigtigt, at du som ejerleder har forberedt din virksomhed på, at du ikke er der i morgen, men for at gøre det skal du også tænke på, om dine efterladte er ordentligt sikret.

Hvad kan du gøre for at forberede din virksomhed?

Først og fremmest skal sørge for at have udpeget en stedfortræder. En kyndig person, der kan træde i dit sted, og som har kendskab til og adgang til virksomhedens vitale dele.

Overvej om dit selskab kan og eventuelt bør ændre selskabsform – til f.eks. et ApS eller A/S, eventuelt med en bestyrelse, så flere kan tegne selskabet i fællesskab, og flere har indgående kendskab til din virksomhed. En konkret sammensat og velfungerende bestyrelse kan både være en god sparringspartner på den ”gode rejse” i livet og en stabil styrmand ved sygdom og død.

Et virksomhedstestamente kan også være en måde, hvorpå du kan lave en overskuelig handleplan til dine efterladte om den fortsatte drift, videreførelse og eventuelle ønsker til afvikling. Men et virksomhedstestamente løser ikke udfordringerne alene.

Sidst - men bestemt ikke mindst – planlæg dit generationsskifte i god tid og hav altid styr på nøglemedarbejderne i din virksomhed samt på, hvad der skal ske, hvis en af nøglemedarbejdere falder bort.

Sørg for at være godt rådgivet, for der kan være store penge og mange ulemper at spare ved et veltilrettelagt generationsskifte – både på hjemmefronten og for efterfølgeren af din virksomhed.

Hvad med arvingerne?

Hvis din plan er, at en eller flere af dine arvinger skal videreføre virksomheden, skal generationsskiftet tage højde herfor, ligesom det muligvis også er nødvendigt at sikre din successionsplan ved et testamente og måske en ægtepagt.

Har du tegnet livsforsikring, ulykkesforsikring og pensioner - mange har i dag opsparet store værdier i pension og forsikringer - og når du skal lave testamente og planlægge arven efter dig, kan en konkret og aktiv beslutning om fordelingen af disse være med til at sørge for, at dine arvinger bliver sikret, når du er død.

oooOooo

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale i at rådgive ejerledere om familieretslige spørgsmål med øje på rollen som privatperson og som ejer af en virksomhed. Rettidig omhu omkring et generationsskifte er vigtig og med os i processen er både du og din virksomhed i kompetente hænder.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din situation på tlf. 45 23 00 20. Vi sørger for, at du er godt rådgivet og giver dig en god sparringspartner i processen. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad med din pension og livsforsikring, når du dør?

Hvem skal have din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør? Pensions- og forsikringssummer ...»

Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af