Hvad med virksomheden, når du er død?

Hvad med virksomheden, når du er død?

Læs mere
Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Virksomhedsejer - arv og testamente

Som virksomhedsejer har du sikkert gjort dig nogle tanker om, hvad der skal ske med din virksomhed, når du ikke er her længere.

Ved at oprette et testamente kan du i et vist omfang selv bestemme, hvordan din formue skal fordeles ved død. Særligt som virksomhedsejer kan det derfor være relevant at oprette et testamente.

Som virksomhedsejer bør du overveje, om du ønsker, at virksomheden skal gå i arv - og til hvem. Med et gennemarbejdet testamente kan du sikre dig, at virksomheden kan videreføres af den eller de arvinger, som er bedst egnede.

Et velplanlagt generationsskifte kræver grundig forberedelse og rettidig omhu, og som ejerleder er der flere forhold at tage hensyn til, når du skal overveje, hvem der skal arve dig og eventuelt din virksomhed.

Hos PrivatretsAdvokaterne forstår vi, at arveplanlægning for virksomhedsejere kræver grundig overvejelse. Vi har speciale indenfor netop ejerledere, hvorfor vi kan give dig grundig rådgivning om krydsfeltet mellem virksomhed og privatliv.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din aktuelle situation på tlf. 45 23 00 20.

Ønsker du bistand til arveplanlægning og udarbejdelse af et testamente, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå ...»

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af