Dødsbo - Advokat

Privatretsadvokaterne er specialister i at bistå ved behandling af dødsbo. For os er integritet, ro, stabilitet og forudsigelighed en mærkesag.

Alt efter dine/jeres konkrete ønsker og behov bistår vi som advokat med alt i behandlingen af dødsboet, herunder fastlæggelse af hvordan boet skal deles, fortolkning af eventuelt testamente, håndtering af gavebreve og lån, arveforskud, realisation af fast ejendom, håndtering af eventuel virksomhed, håndtering af eventuelt arveafkald, mortifikation af ejerpantebreve og ægtefælleudlæg. 

Yderligere bistår vi naturligvis med at lave boopgørelse i dødsboet og sikre at tidsfrister overfor skifteretten overholdes ved dødsbobehandling.

Betingelser

Vi hjælper naturligvis dig/jer med vurderingen, men følgende betingelser skal være opfyldt før vi som advokat kan bistå i et dødsbo:

  • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent, der skal indleveres en tro og love erklæring til skifteretten (vi hjælper gerne hermed)
  • Boets aktiver må formodes større end boets passiver
  • Afdøde må ikke have ønsket anden skifteform i et testamente (vi gennemgår gerne testamentet, hvis et sådan findes)

Hvad koster det?

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til til dig/jer. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger samt det arbejde der iøvrigt måtte aftales.

Lille model

Mellemvej

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse vælger du en model hvor du gør brug af vores viden og erfaring – men hvor du ellers gør tingene selv. Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.eks. forud for vores møde eventuelt testamente, ægtepagter og formueopgørelser. Alt efter omfang tager det typisk ½-1 time at gennemgå det.

På mødet gennemgår vi konsekvenserne for behandlingen af dødsboet og arvens fordeling samt de konkrete spørgsmål der iøvrigt måtte være. Mødet tager typisk 1½-2 timer

Udover det indledende møde bistår vi efter mødet med specifikke opgaver i dødsboets behandling.

I får naturligvis tilknyttet en fast advokat som kender jeres sag og som du/I løbende kan komme i kontakt med når der er spørgsmål.

 

I den store model bistår vi typisk med håndteringen af hele dødsboet. 

Omfanget afhænger af boets størrelse og kompleksitet og i hvilken grad der f.eks. er behov for bistand med forhandlinger arvingerne imellem, fordeling af aktiver, bistand med realisation af fast ejendom eller virksomhed, dybere fortolkning af testamenter og ægtepagter.

Pris: Typisk 2-2½ time

Pris: Typisk 4-8 timer

Pris: Typisk fra 10-15 timer og opefter

Vores timepris udgør DKK 2.500 inklusive moms

 

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse af dine/jeres ønsker og behov.

Udover den indledende og uforpligtende telefoniske drøftelse afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid, med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.


Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Når en afdød person efterlader sig tvangsarvinger (ægtefælle og/eller børn), har disse som alt overvejende ...»

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder Et generationsskifte er forbundet ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )