Forrige
Næste

Mortifikation – vejen til at få slettet et gammelt ejerpantebrev, som er blevet væk

Tinglysningen er blevet elektronisk, og på sigt kommer det til at betyde, at alle tinglyste dokumenter kan findes elektronisk. Men vejen til total digitalisering er lang endnu, da mange af de - især gamle -ejerpantebreve, der i dag er tinglyst, vedrører gamle ”papir ejerpantebreve”, som er forsvundet i tidens løb.

Men betyder det overhovedet noget, at der står et gammelt ejerpantebrev, som ikke længere kan findes? Ja, det gør det. Går du f.eks. med planer om at sælge din bolig, så vil en ny ejer kræve, at pantet slettet.

Er ejerpantebrevet væk, skal det for at kunne slettes i tingbogen først erklæres for dødt, og den bagvedliggende gæld skal bekræftes indfriet.

En mortifikation er tidskrævende og det er derfor altid en god ide at få processen i gang, inden boligen sættes til salg.

 

Hvordan forløber en mortifikation?

For at domstolene kan erklære et pantebrev for dødt, skal ejerpantet offentliggøres, og eventuelle panthavere vedrørende ejerpantebrevet skal have mulighed for at gøre deres krav gældende.

Det sker ved, at man anlægger en mortifikationssag ved domstolene og derefter indrykkes en meddelelse i Statstidende.

Mortifikationssager kan anlægges hele året, men Statstidende udgiver kun mortifikationsbekendtgørelser få gange om året. For ikke at spilde unødig tid, skal man derfor være opmærksom på fristerne.

Fristerne hos Statstidende er følgende for 2024:

Offentliggørelse den 3. april 2024. Indrykningsfrist den 15. marts 2024 kl. 12.00

Offentliggørelse den 2. juli 2024. Indrykningsfrist den 21. juni 2024 kl. 12.00

Offentliggørelse den 1. oktober 2024. Indrykningsfrist den 20. september 2024 kl. 12.00

Offentliggørelse den 2. januar 2025. Indrykningsfrist den 13. december 2024 kl. 12.00

I Statstidende bliver eventuelle panthavere opfordret til skriftligt at fremsætte deres indsigelser overfor Tinglysningsretten inden eller senest ved retsmødet, hvor ejerpantebrevet behandles. Fra offentliggørelse i Statstidende til retsmødet, går der som udgangspunkt 12 måneder.

Kan man ikke vente de 12 måneder på at få en dom, kan man i nogle tilfælde forkorte ventetiden til 3 måneder ved at stille sikkerhed for hovedstolen med 1 års renter. Sikkerhedsstillelsen kan ske ved bankgaranti eller en kontant deponering hos Tinglysningsretten.

Garantien/deponeringen skal som minimum være gældende i 18 måneder fra indrykningstidspunktet og frigives først efter et år og ankefristens 4 uger.

Uanset om retsmødet er berammet til 3 eller 12 måneder fra indrykningen i Statstidende, afklarer retten der, om der er rejst krav iht. pantebrevet. Er der ikke det, afsiges mortifikationsdom af retten.

Dommen er først endelig, når ankefristen er udløbet.

Ankefristen er 4 uger, og først når fristen er udløbet, skal retten påtegne dommen med, at den ikke er anket.

Ejerpantebrevet er nu erklæret for dødt og mortificeret og kan herefter blive aflyst/afgiftsparkeret fra tingbogen.

 

oooOooo

* Bemærk, at der pr. 15. juni 2024 er kommet ny fremgangsmåde til hvordan mortifikationssager behandles.

Fra 15. juni 2024 er det nu Tinglysningsretten, der behandler mortifikationssager. Tinglysningsretten sørger for, at der på dokumentet i Tingbogen bliver noteret, at der er anmodet om mortifikation. Ved mortifikation af tinglyst pant, indrykkes der nu automatisk annonce i Statstidende.  

Mortifikationssager anlagt før den 15. juni 2024 færdigbehandes ved den byret, hvor de er anlagt. 

 

oooOooo

 

Mortifikationsprocessen er lang, og har du derfor et gammelt ejerpantebrev tinglyst i din bolig, er det en god ide at få sat processen i gang.

Der er udgifter til annoncering i Statstidende, til retsafgift og gebyr for ankepåtegning på i alt DKK 975.

 oooOooo

Hos PrivatretsAdvokaterne hjælper vi dig med få mortificeret og slettet gamle ejerpantebreve. Vi bistår dig igennem hele processen, og sørger for at de rigtige erklæringer bliver udarbejdet og underskrevet, så ejerpantebrevet kan blive mortificeret. Vores honorar for en mortifikation af et ejerpantebrev er DKK 10.000 inkl. moms.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 45 23 00 20 eller send os en mail på advokat@privatretsadvokaterne.dk 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af