Skal I købe sommerhus med andre – bør I altid overveje at indgå en samejeoverenskomst

Når man køber sommerhus med en anden eller andre, som ikke er ens ægtefælle, kræver det altid grundig overvejelse. Dette skyldes, at et sådant køb ikke er lovreguleret, og man bør derfor sammen aftale, hvilke regler der skal være gældende for samejet. Dette kan gøres i en samejeoverenskomst. Har man på forhånd aftalt, hvilke regler der skal gælde for samejet, kan man undgå konflikter med den anden eller de andre parter i fremtiden.

En samejeoverenskomst bør indgås i forbindelse med købet af sommerhuset eller straks herefter. En samejeoverenskomst er en aftale mellem parterne, hvor man sammen bestemmer, hvilke vilkår der skal gælde for samejet.

Når man ejer et sommerhus i fællesskab bør en samejeoverenskomst blandt andet indeholde, hvor stor en procentdel hver part ejer, hvor meget man hver især har betalt for sommerhuset, hvordan de løbende udgifter skal betales – skal de betales ligeligt mellem parterne, eller skal man betale efter, hvor stor en procentdel man ejer? - og hvorvidt man må overdrage eller pantsætte sin egen andel uden samtykke fra den anden eller de andre ejere.

Man bør skrive i samejeoverenskomsten, hvilke forsikringer der skal tegnes, hvordan sommerhuset renholdes, hvad sommerhuset må bruges til, om sommerhuset må lejes ud, og hvor meget hver ejer må bruge sommerhuset om året.  må det lejes ud til andre f.eks. fremlejes, hvor meget må hver ejer bruge sommerhuset om året.

Samejeoverenskomsten bør indeholder bestemmelse om, hvordan man kommer ud af samejet - herunder om den anden eller de andre ejere har forkøbsret, inden man må sælge sin andel til tredjemand - eller hvad der skal ske, hvis alle parter ønsker at sælge sommerhuset. Man bør på forhånd have taget stilling til, hvordan ejendommens salgspris fastsættes i tilfælde af salg af hele eller dele af sommerhuset, herunder om ejendommen skal vurderes af en eller flere ejendomsmæglere. 

Når man har indgået en samejeoverenskomst, er man bedre stillet og ikke i tvivl om ens forpligtelser og rettigheder i forbindelse med samejet. Skulle der herefter opstå tvivl, kan man altid læse samejeoverenskomsten igennem, og er denne udarbejdet tilstrækkeligt omfattende, vil man i de fleste tilfælde kunne finde løsninger heri.

Det vil ofte være en god idé at få tinglyst samejeoverenskomsten som servitutstiftende på den pågældende ejendom, hvorved de efterfølgende ejere også skal acceptere og respektere betingelserne for samejet, så længe samejeoverenskomsten er tinglyst på ejendommen.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og samejeoverenskomster, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende køb af sommerhus i sameje.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af