Skal I købe sommerhus med andre – bør I altid overveje at indgå en samejeoverenskomst

Når man køber sommerhus med en anden eller andre, som ikke er ens ægtefælle, kræver det altid grundig overvejelse. Dette skyldes, at et sådant køb ikke er lovreguleret, og man bør derfor sammen aftale, hvilke regler der skal være gældende for samejet. Dette kan gøres med en samejeoverenskomst. Har man på forhånd aftalt, hvilke regler der skal gælde for samejet, kan man tillige undgå konflikter med den anden eller de andre parter i fremtiden.

 

En samejeoverenskomst bør indgås i forbindelse med købet af sommerhuset eller straks herefter. En samejeoverenskomst er en aftale mellem parterne, hvor man sammen bestemmer, hvilke vilkår der skal gælde for samejet. Når man ejer et sommerhus i fællesskab bør en samejeoverenskomst blandt andet indeholde, hvor stor en procentdel hver part ejer, hvor meget man hver især har betalt for sommerhuset, hvordan de løbende udgifter skal betales – skal de betales ligeligt mellem parterne, eller skal man betale efter, hvor stor en procentdel man ejer, må man overdrage eller pantsætte sin egen andel uden samtykke fra den anden eller de andre ejere. Hvilke forsikringer skal der tegnes, hvad med renholdelse af sommerhuset; hvem skal sørge for dette, hvad må sommerhuset bruges til, må det lejes ud til andre f.eks. fremlejes, hvor meget må hver ejer bruge sommerhuset om året. Hvordan kommer man ud af samejet, har de andre forkøbsret, inden andelen må sælges til anden side, eller hvad skal der ske, såfremt alle parter ønsker at sælge, dvs. til hvilken pris skal sommerhuset sælges. Hvem skal vurdere dette, er det f.eks. 2 eller 3 uvildige ejendomsmæglere, som vurderer sommerhuset, hvorefter man vælger den ejendomsmægler, som kan sælge sommerhuset til den højeste pris, og hvad skal der ske, hvis man ikke overholder reglerne for samejet – hvilke konsekvenser skal det have for den enkelte.

 

Når parterne har indgået en samejeoverenskomst, er man stillet bedre og ikke i tvivl om ens forpligtelser og rettigheder i forbindelse med samejet. Skulle der herefter opstå tvivl, kan man altid læse samejeoverenskomsten igennem, og er denne udarbejdet tilstrækkeligt omfattende, vil man i de fleste tilfælde kunne finde løsninger heri. Det vil tilmed være en god ide at få lyst samejeoverenskomsten som servitutstiftende på den pågældende ejendom, hvorved de efterfølgende ejere også skal acceptere og respektere betingelserne for samejet, så længe samejeoverenskomsten er lyst på ejendommen.

 

Har I spørgsmål til samejeoverenskomster eller køb af sommerhus, er I altid velkomne til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Familielån og gaver

Lån skal betales tilbage, og gaver giver man uden at få noget til gengæld. Men beslutningen om, hvilken ...»

Nyt Familieretssystem til april 2019

I december 2018 vedtog folketinget lovforslaget om indførelse af et nyt familieretligt system, hvis sigte ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )