Skal I købe sommerhus med andre – bør I altid overveje at indgå en samejeoverenskomst

Når man køber sommerhus med en anden eller andre, som ikke er ens ægtefælle, kræver det altid grundig overvejelse. Dette skyldes, at et sådant køb ikke er lovreguleret, og man bør derfor sammen aftale, hvilke regler der skal være gældende for samejet. Dette kan gøres med en samejeoverenskomst. Har man på forhånd aftalt, hvilke regler der skal gælde for samejet, kan man tillige undgå konflikter med den anden eller de andre parter i fremtiden.

 

En samejeoverenskomst bør indgås i forbindelse med købet af sommerhuset eller straks herefter. En samejeoverenskomst er en aftale mellem parterne, hvor man sammen bestemmer, hvilke vilkår der skal gælde for samejet. Når man ejer et sommerhus i fællesskab bør en samejeoverenskomst blandt andet indeholde, hvor stor en procentdel hver part ejer, hvor meget man hver især har betalt for sommerhuset, hvordan de løbende udgifter skal betales – skal de betales ligeligt mellem parterne, eller skal man betale efter, hvor stor en procentdel man ejer, må man overdrage eller pantsætte sin egen andel uden samtykke fra den anden eller de andre ejere. Hvilke forsikringer skal der tegnes, hvad med renholdelse af sommerhuset; hvem skal sørge for dette, hvad må sommerhuset bruges til, må det lejes ud til andre f.eks. fremlejes, hvor meget må hver ejer bruge sommerhuset om året. Hvordan kommer man ud af samejet, har de andre forkøbsret, inden andelen må sælges til anden side, eller hvad skal der ske, såfremt alle parter ønsker at sælge, dvs. til hvilken pris skal sommerhuset sælges. Hvem skal vurdere dette, er det f.eks. 2 eller 3 uvildige ejendomsmæglere, som vurderer sommerhuset, hvorefter man vælger den ejendomsmægler, som kan sælge sommerhuset til den højeste pris, og hvad skal der ske, hvis man ikke overholder reglerne for samejet – hvilke konsekvenser skal det have for den enkelte.

 

Når parterne har indgået en samejeoverenskomst, er man stillet bedre og ikke i tvivl om ens forpligtelser og rettigheder i forbindelse med samejet. Skulle der herefter opstå tvivl, kan man altid læse samejeoverenskomsten igennem, og er denne udarbejdet tilstrækkeligt omfattende, vil man i de fleste tilfælde kunne finde løsninger heri. Det vil tilmed være en god ide at få lyst samejeoverenskomsten som servitutstiftende på den pågældende ejendom, hvorved de efterfølgende ejere også skal acceptere og respektere betingelserne for samejet, så længe samejeoverenskomsten er lyst på ejendommen.

 

Har I spørgsmål til samejeoverenskomster eller køb af sommerhus, er I altid velkomne til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Vi er medlemmer af