Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Skal arven være særeje

Med mindre andet er bestemt, bliver al arv, der modtages fra f.eks. ens forældre, en del af delingsformuen – hvis arvingen er gift og ikke har oprettet ægtepagt om særeje.

Det betyder, at hvis arvingen efterfølgende måtte blive separeret eller skilt, skal arvingens ægtefælle have halvdelen af værdien af arvingens positive formue, inklusiv den modtagne arv.

Ønsker man som forælder at sikre, at den arv ens børn modtager skal tilhøre barnet – uanset om barnet er single, gift, separeret eller skilt – kan man sikre dette ved at oprettet et testamente, hvori man bestemmer, at arven skal tilhøre barnet som særeje.

Særeje i et testamente – såkaldt tredjemandsbestemt særejebestemmelse – kan i udgangspunktet ikke ophæves, og med mindre man som arvelader i testamentet bestemmer, at barnet enten selv kan bestemme at ændre formuearten, eller hvis særejet er tidsbestemt – typisk afhængig af ægteskabets varighed – kan dette ikke ændres.

En af udfordringer ved at pålægge en arv, at det skal være særeje for barnet, er at man som forældre ikke kan sikre sig imod, at barnet bevidst forbruger af særejet eller blander arven sammen med sin øvrige formue, og dermed alene har et brøkdelssæreje.

Det er derfor en god ide at drøfte sine overvejelser omkring særejebestemmelserne med sine børn. Har børnene stærke holdninger imod, at arven bliver særeje – hvis f.eks. barnet har delingsformue i ægteskabet, og den anden ægtefælle allerede har modtaget arv, der indgår i ægteskabets øvrige formuedeling – kan man som forældre overveje, om man kan imødekomme sit barns ønsker, og særejebestemmelsen kan enten udelades, eller der kan laves en bestemmelse om, at barnet efter et vist antal års ægteskab kan ændre formueordningen fra f.eks. fuldstændigt særeje til den mildere skilsmisse- eller kombinationssæreje.

Læs mere om de forskellige typer af særeje her.

Ønsker man som arving at kunne udtage sit særeje i tilfælde af skilsmisse eller separation, er det desuden vigtigt, at man holder sit særeje adskilt fra den øvrige formue, samt at man overvejer, om man eventuelt skal supplere særejebestemmelsen med en ægtepagt om særeje i ægteskabet.

---oooOooo---

Har du behov for rådgivning om både testamente og ægtepagt, er du velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne. Vi har ekspertise indenfor det privatretlige område og yder konkret og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Ring for en uforpligtende telefonisk rådgivning af din situation på tlf. 45 23 00 20.

 

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af