Bør man oprette testamente, når man er gift?

Bør man oprette testamente, når man er gift?

Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Forrige
Næste

Når et testamente haster...

At oprette et testamente er sædvanligvis en proces, der sker i ro og mag efter længerevarende overvejelser og rådgivning fra en advokat. Det underskrives typisk på notarens kontor, og notaren sørger for, at testamentet registreres og gemmes hos Centralregistreret for Testamenter.

Men tilfældet kan også være, at der ikke er tid til en længerevarende proces, f.eks. fordi døden er nært forestående, eller testator står over for en stor operation.

Det er i disse tilfælde nødvendigt, at både advokat og notar kan rykke ud med kort varsel.

Hos PrivatretsAdvokaterne møder vi op hos testator og gennemgår arvereglerne og rådgiver i henhold til testators ønsker og behov. Testamentet udarbejdes hurtigt, og vi sørger for kontakten til notaren, så dokumentet kan blive oprettet og underskrevet i tide og på den bedst mulige måde.

 

Et testamente kan oprettes på tre forskellige måder - et vidnetestamente, et nødtestamente og et notartestamente.

Vidnetestamenter skal underskrives foran to uvildige vidner. Man skal være opmærksom på, at læger og sygeplejersker af etiske årsager ofte afviser at være vitterlighedsvidner på et testamente.

Et nødtestamente er ikke underlagt samme formkrav som de øvrige testamenter, Det kan oprettes, hvis testator er på sit yderste og ikke har mulighed for at finde vidner eller få fat i notaren. Nødtestamentet har en begrænset varighed – og hvis nødsituationen forsvinder, og testator efterfølgende er i stand til at kunne oprette et standard-testamente, vil nødtestamentet ofte blive anfægtet.

Risikoen ved et nødtestamente og et vidnetestamente er dels, at de ikke registreres i officielle registre, dels at de derfor kan forsvinde. Vidnerne skal bevidne, at testator var i stand til at oprette testamentet, og habilitetsspørgsmålet afhænger af vidnernes efterfølgende udsagn.

Med et notartestamente bliver testamentet registreret og kommer automatisk frem, når testator afgår ved døden. Derudover har notaren den officielle rolle at sikre sig, at testator er åndsfrisk og klar over, hvad der skrives under på og forstår konsekvensen heraf. Derved har man en større sikkerhed for, at testamentets ægthed ikke anfægtes på grund af manglende habilitet hos testator. 

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi gerne med at få udarbejdet et testamente, både de testamenter der haster, og de der laves i mere adstadigt tempo. Vi sørger for, at testamentet uanset tidsfristen bliver oprettet på behørig vis og med den nødvendige rådgivning og det overblik, et sådant dokument kræver.

Prisen beregnes efter, hvor lang tid der skal bruges, med en timepris på DKK 2.700 inkl. moms pr. time.Afhængigt af kompleksiteten tager et testamente sædvanligvis mellem 3 og 5 timer. 

Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45230020 for en uforpligtende telefonisk drøftelse.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af