Testamente - Børn, stedbørn og andre familieforhold

I dag kan familier se ud på mange forskellige måder og består ofte af sammenbragte familier. Sammenbragte familier med særbørn og fællesbørn volder ofte vanskeligheder, når arv skal fordeles, hvis I som forældre ikke på forhånd har taget stilling til arvens fordeling i et testamente.

Sammenbragt familie

En sammenbragt familie er en familie, hvor børnene har halv – eller stedsøskende. 

Er I en sammenbragt familie, skal I være opmærksomme på, at der er forskellige arveregler for særbørn- og fællesbørn. Fællesbørn vil automatisk arve efter jer begge, hvorimod særbørn kun arver efter den som er barnets ”rigtige” forælder.

Ønsker I at stille jeres ”pap” børn bedre, og at de skal arve efter jer, kan det kun ske med et testamente. I et testamente kan I bestemme, at alle børn skal arve ligeligt efter jer også selvom nogle måtte være særbørn.

Har man ikke kontakt til særbørn, kan man i et testamente bestemme, at disse kun skal modtage tvangsarv. Herefter kan friarven frit testeres til længstlevende eller de andre børn.

Det er med et testamente også muligt, at begrænse børns arv helt ned til 1/32 til fordel for sin ægtefælle, hvis der både er oprettet testamente og ægtepagt.

Særbørn

Kort sagt er særbørn kun ”rigtige” børn til en af de to ægtefæller. Børnene er fra et tidligere ægteskab og arver ikke på lige fod med fællesbørn.

Særbørn kan volde vanskeligheder for længstlevende, hvis denne ikke er særbørnenes biologiske forælder. Dette skyldes blandt andet udredning af arv. Læs mere særbørn og arv her

Har I spørgsmål, som I ønsker besvaret i forhold til særbørn og fællesbørn, hvordan I er stillet ifølge arveloven og hvordan I kan ændre på dette i et testamente, er I altid velkommen til at kontakte os. Vi kan rådgive jer om de forhold, I som sammenbragt familie særligt skal være opmærksom på.


Advokatens rolle med ægtepagter

Når man bliver gift, og man ikke har oprettet en ægtepagt, har man delingsformue. Det betyder, at man ...»

Virksomhedsejer og skilsmisse

Beslutningen om separation eller skilsmisse er sjældent nem og de praktiske gøremål som følger herefter, ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )