Forrige
Næste

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger mortifikationsprocessen. En mortifikationssag er en langvarig proces og tager omkring 1½ år, før sagen er endeligt afsluttet.  

Selve mortifikationssagen - dvs. den retssag, hvor pantebrevet bliver pådømt dødt og magtesløst - skal annonceres i Statstidende, så eventuelle kreditorer, der har pantebrevet i fysisk besiddelse, gøres bekendt med, at pantebrevet ønskes mortificeret. 

Offentliggørelse af mortifikationer i Statstidende sker 4 gange årligt, og det er derfor vigtigt, at man holder sig disse frister og særligt indrykningsfristerne for øje. 

Retssagen skal være anlagt og retten skal have fastsat en dato for mortifikationssagen inden indrykningsfristen i Statstidende. 

Indrykningsfristerne i 2024 er således:

 

Indrykningsfristen for offentliggørelse i Statstidende den 3. april 2024 er den 15. marts 2024 kl. 12.00

Indrykningsfristen for offentliggørelse i Statstidende den 2. juli 2024 er den 21. juni 2024 kl. 12.00

Indrykningsfristen for offentliggørelse i Statstidende den 1. oktober 2024 er den 20. september 2024 kl. 12.00

Indrykningsfristen for offentliggørelse i Statstidende den 2. januar 2025 er den 13. december 2024 kl. 12.00

 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne ApS har vi erfaring med mortifikation af pantebreve, og du er velkommen til at kontakte os, hvis der på din ejendom er tinglyst et gammelt ejerpantebrev, der er blevet væk.

Vi sørger for, at alle få indhentet de nødvendige erklæringer og tager kontakten til både banker, retten m.fl. 

Vi kan kontaktes på tlf. 45230020 eller pr. mail advokat@privatretsadvokaterne.dk 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af