Hvad med virksomheden, når du er død?

Hvad med virksomheden, når du er død?

Læs mere
Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Testamente - virksomhedsejer

Som ejer af en virksomhed er det vigtigt, at være opmærksom på både de private og virksomhedens forhold, når livets realiteter rammer.

Hvad skal der f.eks. ske med virksomheden når ejerlederen ikke længere ønsker at have en aktiv rolle i virksomheden, eller hvis en i ejerkredsen dør. 

En veltilrettelagt arveplanlægning kan sikre både virksomheden, virksomhedsejerens velfortjente otium og arvingerne. Afhængig af ejerlederens familiemæssige forhold og ønsker for virksomheden og arvens fordeling, kan generationsskiftet og delingen af arven planlægges ved et testamente og eventuel supplerende ægtepagt og virksomhedstestamente. 

Uanset om virksomhedsejeren ønsker at sikre, at virksomheden forbliver i familiens eje, bliver generationsskiftet til f.eks. en betroet medarbejder eller afhændet bedst muligt, er det vigtigt med en grundig planlægning og kompetent rådgivning - både de juridiske, for at få afdækket de selskabs- og arveretlige forhold, og økonomisk rådgivning for at afklare de skattemæssige konsekvenser og muligheder.


Pas på med de hjemmeladede testamenter

Med et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med en del af din formue, når du er død. Arvelovens ...»

Hvad med din pension og livsforsikring, når du dør?

Hvem skal have din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør? Pensions- og forsikringssummer ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )