Testamente - virksomhedsejer

Som ejer af en virksomhed er det vigtigt, at være opmærksom på både de private og virksomhedens forhold, når livets realiteter rammer.

Hvad skal der f.eks. ske med virksomheden når ejerlederen ikke længere ønsker at have en aktiv rolle i virksomheden, eller hvis en i ejerkredsen dør. 

En veltilrettelagt arveplanlægning kan sikre både virksomheden, virksomhedsejerens velfortjente otium og arvingerne. Afhængig af ejerlederens familiemæssige forhold og ønsker for virksomheden og arvens fordeling, kan generationsskiftet og delingen af arven planlægges ved et testamente og eventuel supplerende ægtepagt og virksomhedstestamente. 

Uanset om virksomhedsejeren ønsker at sikre, at virksomheden forbliver i familiens eje, bliver generationsskiftet til f.eks. en betroet medarbejder eller afhændet bedst muligt, er det vigtigt med en grundig planlægning og kompetent rådgivning - både de juridiske, for at få afdækket de selskabs- og arveretlige forhold, og økonomisk rådgivning for at afklare de skattemæssige konsekvenser og muligheder.


Virksomhedsejer og skilsmisse

Beslutningen om separation eller skilsmisse er sjældent nem og de praktiske gøremål som følger herefter, ...»

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Når en afdød person efterlader sig tvangsarvinger (ægtefælle og/eller børn), har disse som alt overvejende ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )