Testamente for samlevende

Mange tror, at man som ugifte samlevende er stillet ligesom ægtefæller, men ugifte samlevende har egentlig ingen legal arveret efter hinanden. Dette gælder også, selvom man har boet sammen i en lang årrække eller har børn sammen. Hvis førstafdøde efterlader sig børn, så vil børnene arve alt efter afdøde til ligedeling i henhold til arveloven.

Ønsker I derfor at sikre hinanden ved dødsfald, bør I oprette et udvidet samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente giver jer mulighed for, at arve hinanden som ægtefæller, uden at I behøver indgå ægteskab.

Med et udvidet samlevertestamente kan længstlevende bl.a. udtage halvdelen af førstafdødes bo (ejendele, formue mv.), hvis førstafdøde havde børn. Efterlader førstafdøde sig ingen børn, kan længstlevende arve alt hvad førstafdøde måtte efterlade sig. Længstlevende har også mulighed for, at udtage genstande til personligt brug forlods og få suppleringsarv, dvs. at hvis jeres samlede bos størrelse udgør mindre end kr. 760.000 (reguleret beløb, pr. 2018), kan efterlevende samlever få hele boet udleveret. Et udvidet samlevertestamente giver imidlertid ikke mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo. 

Et udvidet samlevertestamente gør det desuden muligt, at anvende reglerne om arvehenstand. Når der gives arvehenstand, skal der ikke udredes arv til førstafdødes børn, så længe arven kræver afhændelse af fast ejendom, løsøre eller andre aktiver, som er nødvendige for længstlevendes opretholdelse af hjem eller sit erhverv. Dette gør det muligt, for længstlevende at forsætte som hidtil.

Betingelser:

For at oprette et udvidet samlevertestamente kræves

1) at parterne formelt opfylder de betingelser der stilles for at kunne indgå ægteskab, og

2) at parterne ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente med en anden samlever, og

3) at parterne ved førstafdødes død, var samboende i et ægteskabslignende forhold og enten har, har haft eller venter fællesbarn, eller har boet sammen de seneste 2 år forud for ægteskabet.

Et udvidet samlevertestamente kan til enhver tid tilbagekaldes. Såfremt I vælger at tilbagekalde et udvidet samlevertestamente, skal det ske i testamentsform. Et udvidet samlevertestamente vil ligeledes bortfalde, såfremt I ophæver samlivsforholdet. 

Gensidigt samlevertestamente

Opfylder I ikke betingelserne for et udvidet samlevertestamente, kan I oprette et gensidigt samlevertestamente.

I et gensidigt samlevertestamente, kan I vælge at begunstige hinanden, som I ønsker og evt. med hele friarven.

Friarven er den del af arven som ikke er tvangsarv og udgør ¾ af ens formue, hvis der er tvangsarvinger. Tvangsarvinger er ægtefæller og børn.

Hvad er processen
  1. Indledende møde – kan ske telefonisk. Rådgivning omkring hvordan I som ugifte samlevende sikrer hinanden bedst muligt og hvilken form for testamente I bør vælge.
  2. Afholdelse af møde – vi afholder et møde med jer, hvor vi gennemgår jeres situation, ønsker og behov og finder den bedste løsning – særligt i forhold til den anden og eventuelle børn.
  3. Udarbejdelse af udkast til testamente – på baggrund af vores møde udarbejder vi et udkast til testamentet, som afspejler det vi har aftalt.
  4. Gennemgang af testamente – vi fremsender udkastet, som I får lov til at gennemgå og godkende og evt. kan udkastet justeres, såfremt I har bemærkninger hertil.
  5. Valg af notartestamente eller vidnetestamente – hvorefter testamentet underskrives. Testamentet vil herefter være gældende. Et notartestamente vil altid være at foretrække.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi særligt eksperter i arv og testamente, og I er velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af et testamente for ugifte samlevende.


Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at ...»

Pas på med de hjemmeladede testamenter

Med et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med en del af din formue, når du er død. Arvelovens ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )