Håndtering af børn ved skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse skal I som forældre med fælles børn overveje, hvordan børnene skal deles mellem jer. 

Som udgangspunkt har I fælles forældremyndighed over jeres fælles børn, også selvom I måtte blive separeret eller skilt. I skal imidlertid tage stilling til, hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær I hver især skal have med børnene. 

Hvis I ikke kan blive enige, kan I anmode Familieretshuset om hjælp til fastlæggelse af spørgsmålene om forældremyndighed, bopæl og samvær. Der tages altid hensyn til, hvad der bedst for jeres børn.

Hvis børnene opholder sig mest hos den ene forælder, kan denne forælder som udgangspunkt søge børnebidrag hos den anden forælder. Hvis I ikke kan blive enige om dette, tager Familieretshuset stilling til bidragspligten og børnebidragets størrelse.

Hvis sagen skal behandles af Familierethuset og evt. Familieretten, vil det ofte være hensigtsmæssigt at søge rådgivning hos en advokat, som kan bistå med det juridiske i sagen og deltage som partsrepræsentant ved møder.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af børn i forbindelse med en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.625 inkl. moms.


Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder ...»

Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af