Børn - samvær

Når I som forældre ikke bor sammen, og I har fælles børn, skal I tage stilling til samværsordningen for børnene.

Som udgangspunkt har et barn ret til samvær med begge sine forældre – uanset forældremyndighedens og bopælens placering.

Der er mange måder at sammensætte en samværsordning på, og der er mange faktorer, der har betydning for samværsordningen – f.eks. forældrenes arbejde, forældrenes bopæl ift. skole/daginstitution, barnets tilknytning til forældrene, barnets alder og modenhed, forældrenes indbyrdes forhold m.v. En samværsordning skal altid tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet.

Hvis I som forældre selv kan blive enige om en samværsordning, kan I lave en samværsaftale, som beskriver, hvem barnet skal have samvær med hvornår. Hvis I ikke kan blive enige, skal I kontakte Familieretshuset - det samme gælder, hvis du ønsker ændring i det allerede fastsatte samvær.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af