Børn - samvær

Når I som forældre ikke bor sammen, og I har fælles børn, skal I tage stilling til samværsordningen for børnene.

Som udgangspunkt har et barn ret til samvær med begge sine forældre – uanset forældremyndighedens og bopælens placering.

Der er mange måder at sammensætte en samværsordning på, og der er mange faktorer, der har betydning for samværsordningen – f.eks. forældrenes arbejde, forældrenes bopæl ift. skole/daginstitution, barnets tilknytning til forældrene, barnets alder og modenhed, forældrenes indbyrdes forhold m.v. En samværsordning skal altid tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet.

Hvis I som forældre selv kan blive enige om en samværsordning, kan I lave en samværsaftale, som beskriver, hvem barnet skal have samvær med hvornår. Hvis I ikke kan blive enige, skal I kontakte Familieretshuset - det samme gælder, hvis du ønsker ændring i det allerede fastsatte samvær.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af