Børn - samvær

Når I som forældre ikke bor sammen, og I har fælles børn, skal I tage stilling til samværsordningen for børnene.

Som udgangspunkt har et barn ret til samvær med begge sine forældre – uanset forældremyndighedens og bopælens placering.

Der er mange måder at sammensætte en samværsordning på, og der er mange faktorer, der har betydning for samværsordningen – f.eks. forældrenes arbejde, forældrenes bopæl ift. skole/daginstitution, barnets tilknytning til forældrene, barnets alder og modenhed, forældrenes indbyrdes forhold m.v. En samværsordning skal altid tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet.

Hvis I som forældre selv kan blive enige om en samværsordning, kan I lave en samværsaftale, som beskriver, hvem barnet skal have samvær med hvornår. Hvis I ikke kan blive enige, skal I kontakte Familieretshuset - det samme gælder, hvis du ønsker ændring i det allerede fastsatte samvær.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af