Børn - samvær

Når I som forældre ikke bor sammen, og I har fælles børn, skal I tage stilling til samværsordningen for børnene.

Som udgangspunkt har et barn ret til samvær med begge sine forældre – uanset forældremyndighedens og bopælens placering.

Der er mange måder at sammensætte en samværsordning på, og der er mange faktorer, der har betydning for samværsordningen – f.eks. forældrenes arbejde, forældrenes bopæl ift. skole/daginstitution, barnets tilknytning til forældrene, barnets alder og modenhed, forældrenes indbyrdes forhold m.v. En samværsordning skal altid tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet.

Hvis I som forældre selv kan blive enige om en samværsordning, kan I lave en samværsaftale, som beskriver, hvem barnet skal have samvær med hvornår. Hvis I ikke kan blive enige, skal I kontakte Familieretshuset - det samme gælder, hvis du ønsker ændring i det allerede fastsatte samvær.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af børn i forbindelse med en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, eller du ønsker en ny samværsordning for dine børn, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen eller udarbejdelse af en samværsordning, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at bryde et parforhold op, og har man fælles børn og sammenblandet ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af