Børn - forældremyndighed

Når du har forældremyndighed over et barn, skal du sørge for, at barnet har det godt. Du skal drage omsorg for barnet, og du har pligt og ret til at tage beslutninger, der vedrører barnet.

Som udgangspunkt har I som forældre fælles forældremyndighed over jeres fælles barn. I beholder som udgangspunkt den fælles forældremyndighed, selvom I som forældre går fra hinanden, bliver skilt eller separeret.

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om væsentlige beslutninger, som vedrører barnet. Dette er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

Der er tilfælde, hvor det kan komme på tale at ophæve den fælles forældremyndighed – f.eks. hvis den ene forælder ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet, eller hvis forældrene ikke kan blive enige om de væsentlige beslutninger, som vedrører barnet.

Hvis du har ønsker til ændring af forældremyndigheden over dit barn, skal du kontakte Familieretshuset.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af