Børn - forældremyndighed

Når du har forældremyndighed over et barn, skal du sørge for, at barnet har det godt. Du skal drage omsorg for barnet, og du har pligt og ret til at tage beslutninger, der vedrører barnet.

Som udgangspunkt har I som forældre fælles forældremyndighed over jeres fælles barn. I beholder som udgangspunkt den fælles forældremyndighed, selvom I som forældre går fra hinanden, bliver skilt eller separeret.

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om væsentlige beslutninger, som vedrører barnet. Dette er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

Der er tilfælde, hvor det kan komme på tale at ophæve den fælles forældremyndighed – f.eks. hvis den ene forælder ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet, eller hvis forældrene ikke kan blive enige om de væsentlige beslutninger, som vedrører barnet.

Hvis du har ønsker til ændring af forældremyndigheden over dit barn, skal du kontakte Familieretshuset.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af