Børn - forældremyndighed

Når du har forældremyndighed over et barn, skal du sørge for, at barnet har det godt. Du skal drage omsorg for barnet, og du har pligt og ret til at tage beslutninger, der vedrører barnet.

Som udgangspunkt har I som forældre fælles forældremyndighed over jeres fælles barn. I beholder som udgangspunkt den fælles forældremyndighed, selvom I som forældre går fra hinanden, bliver skilt eller separeret.

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om væsentlige beslutninger, som vedrører barnet. Dette er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

Der er tilfælde, hvor det kan komme på tale at ophæve den fælles forældremyndighed – f.eks. hvis den ene forælder ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet, eller hvis forældrene ikke kan blive enige om de væsentlige beslutninger, som vedrører barnet.

Hvis du har ønsker til ændring af forældremyndigheden over dit barn, skal du kontakte Familieretshuset.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af børn i forbindelse med en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at bryde et parforhold op, og har man fælles børn og sammenblandet ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af