Børn - bopæl

Hvis I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, og I har barn sammen, skal I som forældre blive enige om, hvor barnet skal have bopæl – dvs. hvor barnet skal bo og have folkeregisteradresse.

Hvis I har en samværsordning, hvor barnet opholder sig mere hos den ene af jer forældre, skal barnets bopæl være hos denne forælder.

Som bopælsforælder har man ret til på egen hånd at træffe beslutning om forhold i dagligdagen, som vedrører barnet. Dette er f.eks. valg af daginstitution og fritidsaktviteter samt beslutning om flytning indenlands.

Med fælles forældremyndighed skal I være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, uanset hvem af jer barnet bor hos. Væsentlige beslutninger er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

I har som forældre mulighed for at aftale, at barnet skal have delt bopæl. Dette betyder, at I skal være enige om alle de beslutninger, som bopælsforælderen normalt ville træffe alene. Barnet har fortsat én folkeregisteradresse. Delt bopæl er en aftale mellem jer forældre, som kræver enighed, og Familieretshuset og/eller Familieretten kan ikke bestemme, at barnet skal have delt bopæl.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal have bopæl, skal I kontakte Familieretshuset.


Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Vi er medlemmer af