Børn - bopæl

Hvis I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, og I har barn sammen, skal I som forældre blive enige om, hvor barnet skal have bopæl – dvs. hvor barnet skal bo og have folkeregisteradresse.

Hvis I har en samværsordning, hvor barnet opholder sig mere hos den ene af jer forældre, skal barnets bopæl være hos denne forælder.

Som bopælsforælder har man ret til på egen hånd at træffe beslutning om forhold i dagligdagen, som vedrører barnet. Dette er f.eks. valg af daginstitution og fritidsaktviteter samt beslutning om flytning indenlands.

Med fælles forældremyndighed skal I være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, uanset hvem af jer barnet bor hos. Væsentlige beslutninger er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

I har som forældre mulighed for at aftale, at barnet skal have delt bopæl. Dette betyder, at I skal være enige om alle de beslutninger, som bopælsforælderen normalt ville træffe alene. Barnet har fortsat én folkeregisteradresse. Delt bopæl er en aftale mellem jer forældre, som kræver enighed, og Familieretshuset og/eller Familieretten kan ikke bestemme, at barnet skal have delt bopæl.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal have bopæl, skal I kontakte Familieretshuset.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af børn i forbindelse med en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt bopæl ...»

Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at bryde et parforhold op, og har man fælles børn og sammenblandet ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af