Børn - bopæl

Hvis I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, og I har barn sammen, skal I som forældre blive enige om, hvor barnet skal have bopæl – dvs. hvor barnet skal bo og have folkeregisteradresse.

Hvis I har en samværsordning, hvor barnet opholder sig mere hos den ene af jer forældre, skal barnets bopæl være hos denne forælder.

Som bopælsforælder har man ret til på egen hånd at træffe beslutning om forhold i dagligdagen, som vedrører barnet. Dette er f.eks. valg af daginstitution og fritidsaktviteter samt beslutning om flytning indenlands.

Med fælles forældremyndighed skal I være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, uanset hvem af jer barnet bor hos. Væsentlige beslutninger er f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, flytning af barnet til udlandet og ændring af navn.

I har som forældre mulighed for at aftale, at barnet skal have delt bopæl. Dette betyder, at I skal være enige om alle de beslutninger, som bopælsforælderen normalt ville træffe alene. Barnet har fortsat én folkeregisteradresse. Delt bopæl er en aftale mellem jer forældre, som kræver enighed, og Familieretshuset og/eller Familieretten kan ikke bestemme, at barnet skal have delt bopæl.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal have bopæl, skal I kontakte Familieretshuset.


Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af