Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft.

Børne- og ungeydelse, tidligere kaldet børnepenge, er et beløb, som forældre modtager fra staten.

Indtil nu har reglerne været sådan, at børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til den ene forælder – typisk barnets mor. Fra den 1. januar 2022 ændres dette, så pengene som udgangspunkt udbetales med en halvdel til hver af forældrene, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene bor sammen, udbetales børne- og ungeydelsen med halvdelen til hver forælder fra den 1. januar 2022. Det samme gælder, hvis man som forældre flytter fra hinanden efter den 19. oktober 2021.

Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børne- og ungeydelsen fremover fortsat kun blive udbetalt til den ene forælder – den forælder, som har modtaget børne- og ungeydelsen hidtil.

Den forælder, der modtager fuld børne- og ungeydelse, kan vælge at overdrage halvdelen af beløbet til den anden forælder, når reglerne træder i kraft den 1. januar 2022.

Hvis forældrene er flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, kan man efter den 1. januar 2022 anmode om, at det kun skal være den ene forælder, der får udbetalt hele børne- og ungeydelsen – enten fordi forældrene er enige om dette, eller fordi barnet bor mindst 9 ud af 14 dage hos den ene forælder, som derfor kan få det fulde beløb udbetalt.

Bor forældrene sammen, kan man ikke vælge, at det kun skal være den ene forælder, der får børne- og ungeydelsen udbetalt.

Har kun den ene forælder den fulde forældremyndighed, udbetales hele beløbet til denne forælder.

De nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse ændrer ikke på børnetilskud til enlige eller børnebidrag fra den ene forælder til den anden.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af