Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft.

Børne- og ungeydelse, tidligere kaldet børnepenge, er et beløb, som forældre modtager fra staten.

Indtil nu har reglerne været sådan, at børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til den ene forælder – typisk barnets mor. Fra den 1. januar 2022 ændres dette, så pengene som udgangspunkt udbetales med en halvdel til hver af forældrene, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene bor sammen, udbetales børne- og ungeydelsen med halvdelen til hver forælder fra den 1. januar 2022. Det samme gælder, hvis man som forældre flytter fra hinanden efter den 19. oktober 2021.

Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børne- og ungeydelsen fremover fortsat kun blive udbetalt til den ene forælder – den forælder, som har modtaget børne- og ungeydelsen hidtil.

Den forælder, der modtager fuld børne- og ungeydelse, kan vælge at overdrage halvdelen af beløbet til den anden forælder, når reglerne træder i kraft den 1. januar 2022.

Hvis forældrene er flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, kan man efter den 1. januar 2022 anmode om, at det kun skal være den ene forælder, der får udbetalt hele børne- og ungeydelsen – enten fordi forældrene er enige om dette, eller fordi barnet bor mindst 9 ud af 14 dage hos den ene forælder, som derfor kan få det fulde beløb udbetalt.

Bor forældrene sammen, kan man ikke vælge, at det kun skal være den ene forælder, der får børne- og ungeydelsen udbetalt.

Har kun den ene forælder den fulde forældremyndighed, udbetales hele beløbet til denne forælder.

De nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse ændrer ikke på børnetilskud til enlige eller børnebidrag fra den ene forælder til den anden.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i børnesager, herunder sager om forældremyndighed og samvær, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende spørgsmål om, hvem af forældrene der har ret til udbetaling af børne- og ungeydelse.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt bopæl ...»

Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af