Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn.

Delt bopæl betyder, at begge forældre er at betragte som bopælsforældre – i modsætning til når den ene forælder er bopælsforælder, og den anden forælder er samværsforælder. Det vil sige, at forældrene skal være enige om alle de beslutninger, som bopælsforælderen normalt ville kunne træffe alene.

Bopælsforælderen kan normalt på egen hånd træffe beslutning om barnets daginstitution, skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning, almindelige lægeundersøgelser og behandlinger, almindelige fritidsaktiviteter samt hvor i landet, barnet skal bo.

Med delt bopæl skal forældrene være enige om beslutninger vedrørende de ovennævnte forhold.

Som forældre kan man indgå en aftale om delt bopæl uanset samværsordningen – der er således ikke krav om, at barnet skal opholde sig lige meget hos begge forældre, og der er heller ikke krav om, at forældrene skal bo tæt på hinanden.

Delt bopæl kræver enighed hos forældrene, og man kan alene aftale sig til delt bopæl. Det vil sige, at hverken Familieretshuset eller Familieretten kan træffe afgørelse om, at barnets bopæl skal være delt.

En aftale om delt bopæl kan være mundtlig eller skriftlig. Der er ikke krav om, at aftalen skal registreres for at være gyldig – men hvis man ønsker det, kan man gennem Familieretshuset få aftalen registreret i cpr-registeret.

På trods af en aftale om delt bopæl har barnet fortsat én folkeregisteradresse, og aftalen om delt bopæl har derfor ikke betydning for udbetaling af offentlige ydelser mv.

Hvis man har en aftale om delt bopæl, som man ikke længere ønsker at opretholde, skal man meddele det til den anden forælder. Hvis forældrene ikke selv kan blive enige om, hvem der derefter skal være bopælsforælder, skal man kontakte Familieretshuset for at starte en bopælssag. 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i børnesager, herunder sager om bopæl, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende spørgsmål om delt bopæl eller andre spørgsmål vedrørende barnets bopæl.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt bopæl ...»

Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af