Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn.

Delt bopæl betyder, at begge forældre er at betragte som bopælsforældre – i modsætning til når den ene forælder er bopælsforælder, og den anden forælder er samværsforælder. Det vil sige, at forældrene skal være enige om alle de beslutninger, som bopælsforælderen normalt ville kunne træffe alene.

Bopælsforælderen kan normalt på egen hånd træffe beslutning om barnets daginstitution, skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning, almindelige lægeundersøgelser og behandlinger, almindelige fritidsaktiviteter samt hvor i landet, barnet skal bo.

Med delt bopæl skal forældrene være enige om beslutninger vedrørende de ovennævnte forhold.

Som forældre kan man indgå en aftale om delt bopæl uanset samværsordningen – der er således ikke krav om, at barnet skal opholde sig lige meget hos begge forældre, og der er heller ikke krav om, at forældrene skal bo tæt på hinanden.

Delt bopæl kræver enighed hos forældrene, og man kan alene aftale sig til delt bopæl. Det vil sige, at hverken Familieretshuset eller Familieretten kan træffe afgørelse om, at barnets bopæl skal være delt.

En aftale om delt bopæl kan være mundtlig eller skriftlig. Der er ikke krav om, at aftalen skal registreres for at være gyldig – men hvis man ønsker det, kan man gennem Familieretshuset få aftalen registreret i cpr-registeret.

På trods af en aftale om delt bopæl har barnet fortsat én folkeregisteradresse, og aftalen om delt bopæl har derfor ikke betydning for udbetaling af offentlige ydelser mv.

Hvis man har en aftale om delt bopæl, som man ikke længere ønsker at opretholde, skal man meddele det til den anden forælder. Hvis forældrene ikke selv kan blive enige om, hvem der derefter skal være bopælsforælder, skal man kontakte Familieretshuset for at starte en bopælssag.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Vi er medlemmer af