Forældre uenige om coronavaccine til børn

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn ned til 5 år bliver vaccineret mod covid-19. Men hvad gør du, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvorvidt jeres barn skal have coronavaccinen eller ej?

Hvis man som forældre har fælles forældremyndighed, skal man være enige om væsentlige beslutninger om barnet. Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres barn, selvom forældrene er gået fra hinanden, blevet separeret eller skilt.

Væsentlige beslutninger er forhold, der er indgribende for barnet – f.eks. flytning af barnet til udlandet, væsentlige lægelige indgreb og sundhedsfaglig behandling, barnets religion, udstedelse af pas m.v.

Det er således en væsentlig beslutning, hvorvidt barnet skal vaccineres mod covid-19, da det er en væsentlig sundhedsfaglig behandling. Begge forældre skal derfor samtykke til coronavaccinen, hvis barnet er under 15 år.

Hvis forældrene ikke er enige om at lade barnet vaccinere mod covid-19, må vaccinationen ikke gennemføres.

Problemet er imidlertid at man på vaccinestederne kun kræver, at den ene forælder møder op med barnet eller har givet en bekræftelse med NemID ved tidsbestillingen. Dette betyder potentielt, at det kan være muligt for den ene forælder at få barnet vaccineret uden den anden forælders samtykke.

Hvis du som forælder med fælles forældremyndighed ikke kan blive enig med barnets anden forælder om, hvorvidt jeres barn skal vaccineres mod covid-19, kan du rette henvendelse til Familieretshuset. Familieretshuset kan herefter indkalde jer til et vejledningsmøde, hvor I kan få hjælp til at nå frem til den rigtige løsning for jer.

Såfremt uenigheden ikke kan løses, er der mulighed for, at den ene forældre kan søge fuld forældremyndighed over barnet. En sag om ændring af den fælles forældremyndighed startes også ved Familieretshuset.

Har du fuld forældremyndighed over barnet, kan du på egen hånd træffe beslutning om at lade barnet vaccinere mod covid-19.

---oooOooo--- 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i børnesager, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende spørgsmål om forældremyndighed.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældre uenige om coronavaccine til børn

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn ned til 5 år bliver vaccineret mod covid-19. Men hvad gør du, ...»

Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at bryde et parforhold op, og har man fælles børn og sammenblandet ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af