Forældre uenige om coronavaccine til børn

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn ned til 5 år bliver vaccineret mod covid-19. Men hvad gør du, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvorvidt jeres barn skal have coronavaccinen eller ej?

Hvis man som forældre har fælles forældremyndighed, skal man være enige om væsentlige beslutninger om barnet. Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres barn, selvom forældrene er gået fra hinanden, blevet separeret eller skilt.

Væsentlige beslutninger er forhold, der er indgribende for barnet – f.eks. flytning af barnet til udlandet, væsentlige lægelige indgreb og sundhedsfaglig behandling, barnets religion, udstedelse af pas m.v.

Det er således en væsentlig beslutning, hvorvidt barnet skal vaccineres mod covid-19, da det er en væsentlig sundhedsfaglig behandling. Begge forældre skal derfor samtykke til coronavaccinen, hvis barnet er under 15 år.

Hvis forældrene ikke er enige om at lade barnet vaccinere mod covid-19, må vaccinationen ikke gennemføres.

Problemet er imidlertid at man på vaccinestederne kun kræver, at den ene forælder møder op med barnet eller har givet en bekræftelse med NemID ved tidsbestillingen. Dette betyder potentielt, at det kan være muligt for den ene forælder at få barnet vaccineret uden den anden forælders samtykke.

Hvis du som forælder med fælles forældremyndighed ikke kan blive enig med barnets anden forælder om, hvorvidt jeres barn skal vaccineres mod covid-19, kan du rette henvendelse til Familieretshuset. Familieretshuset kan herefter indkalde jer til et vejledningsmøde, hvor I kan få hjælp til at nå frem til den rigtige løsning for jer.

Såfremt uenigheden ikke kan løses, er der mulighed for, at den ene forældre kan søge fuld forældremyndighed over barnet. En sag om ændring af den fælles forældremyndighed startes også ved Familieretshuset.

Har du fuld forældremyndighed over barnet, kan du på egen hånd træffe beslutning om at lade barnet vaccinere mod covid-19.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Vi er medlemmer af