Forrige
Næste

Hvad er processen og pris?

Hos PrivatretsAdvokaterne går vi op i levere et godt stykke arbejde over for vores klienter. Vi gennemgår derfor altid jeres sag grundigt og dybdegående. Læs mere om, hvad vi tilbyder, og hvad vores priser inkluderer her.

Processen og pris for ægtepagt:

Det er altid en god ide at overveje indgåelse af ægtepagt forinden et ægteskab. Med en ægtepagt kan man sikre egne aktiver ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Ønsker I, at vi skal udfærdige en ægtepagt for jer, kan vi enten afholde et møde med jer telefonisk, eller hvor I kommer forbi vort kontor – hvad der måtte passe jer bedst. På mødet vil vi rådgive omkring ægtepagter, og hvordan I hver især sikrer jer selv bedst, hvis I skulle gå fra hinanden og særligt i forhold til jeres situation. Vi finder den bedste løsning. Vi vil udarbejde et udkast, som på baggrund af vort møde afspejler det, vi har aftalt. Udkastet fremsender vi til jeres gennemgang og godkendelse. Såfremt der måtte være bemærkninger eller ændringer til ægtepagten, sørger vi for at ændre dette. Når I har godkendt og underskrevet ægtepagten, vil vi registrere ægtepagten ved Tinglysningsretten. I skal hver især underskrive med NemID, hvorefter dokumentet kan blive tinglyst. Overstående er den lille model og vil typisk være fremgangsmåden, hvis man blot skal bruge en almindelig ægtepagt uden alt for mange ønsker. Vi skal ca. bruge mellem 3 til 4 arbejdstimer på udfærdigelse af denne type ægtepagt.

Er der behov for udfærdigelse af en mere kompliceret ægtepagt, hvis det f.eks. ikke er alle aktiver, men kun særlige, som skal være særeje, eller hvis der skal indgå særlige bestemmelser mv., må det forventes, at vi skal bruge mere tid på udfærdigelsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. Derudover skal der også betales en tinglysningsafgift på kr. 1.660 til Tinglysningsretten.

Processen og pris for testamente:

Vil I være sikre på, at arv efter jer bliver fordelt, som I ønsker, bør I oprette et testamente. Har I ikke oprettet et testamente, så vil arv efter jer blive fordelt i henhold til arveloven.

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi to modeller – den lille og den store model.

I den lille model vil processen være følgende: vi vil først og fremmest afholde et møde med jer om testamenter. Det kan ske telefonisk. Her vil vi rådgive om typer af testamenter, og hvad man bør være særligt opmærksom på. I forlængelse af mødet vil vi gennemgå jeres situation, ønsker og behov og finder herved den løsning, som måtte være bedst for jer. Herefter udarbejder vi et udkast til testamentet, som på baggrund af vort møde afspejler det, vi har aftalt. I får herefter lov til at gennemgå testamentet, og måtte der være ændringer eller justeringer, så vil vi naturligvis rette dette. Vi skal ca. bruge mellem 4 til 5 arbejdstimer på udfærdigelse af denne form for testamente.

Er der behov for udfærdigelse af et mere kompliceret testamente, vil det være den store model, vi vil gøre brug af. Den store model er som udgangspunkt den lille model plus flere møder. På de ekstra møder vil det være muligt at gennemgå alle ønsker grundigt og dybdegående. Endvidere hvilken betydning testamentet kan have for jer og arvingerne. Vil det f.eks. være hensigtsmæssigt i forhold til boafgift, eller bør I testere en del til en organisation, mod at de betaler boafgiften (30%-løsningen). Denne model vil være hensigtsmæssig, hvis der er mange forskellige aktiver og værdifulde genstande i boet, som gerne skal arves af de rigtige. Der kan være tale om selskaber, aktier, ejendomme, arvestykker mv. Derudover vil I få mulighed for at tage jeres børn/arvinger med, såfremt I måtte ønske dette, således at testamentet også kan blive gennemgået med dem, forinden I underskriver. Udfærdigelse af testamente efter den store model faktureres efter timer brugt på opgaven.

Til slut skal I vælge mellem et notartestamente eller et vidnetestamente – hvorefter testamentet underskrives. Testamentet vil herefter være gældende. Vi anbefaler altid, at I vælger et notartestamente.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. Derudover koster det en retsafgift på kr. 300, hvis I vælger et notartestamente.

Processen og pris for ejendomshandler:

Står I og skal købe en ejendom, er det ofte en stor investering, og derfor kan det være en god ide at have en køberrådgiver, som er advokat, med ind over handlen.

I denne proces skal I først vælge en køberrådgiver. Vælger I os som køberrådgiver, skal I oplyse dette over for mægler. Mægler vil så fremsende købsaftale samt bilag, som vi vil gennemgå og se nærmere på. Herefter vil vi indkalde jer til et møde – dette kan ske telefonisk eller personligt. Mødet kan eventuelt erstattes med en skrivelse på mail. På mødet gennemgår vi købsaftalen og bilag. Vi gør jer opmærksomme på faldgruber og andre forhold, som har betydning for handlen. Vi vil ligeledes køre kontakten med jeres mægler og så vidt også jeres bankrådgiver. Såfremt I vælger at købe ejendommen, vil vi erklære handlen for endelig.

Herefter sørger vi for berigtigelse af ejendomshandlen, medmindre andet er aftalt. Ved en berigtigelse af en ejendomshandel skal der udarbejdes skøde/tinglysning, refusionsopgørelse, frigivelse af købesum, når der foreligger anmærkningsfrit skøde mv.

Læs mere om forløbet ved en ejendomshandel her

Hos PrivatretsAdvokaterne koster en køberrådgivning som udgangspunkt kr. 12.500 inkl. moms og inkluderer overstående. Derudover kommer der en tinglysningsafgift oven i på 0,6% af købesummen + kr. 1.660.

Viser det sig, at der er behov for yderligere bistand til handlen, herunder yderligere undersøgelser, rådgivning og forhandlinger bliver disse afregnet særskilt, efter medgået tid med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.

I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til andre juridiske opgaver. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Når et testamente haster...

At oprette et testamente er sædvanligvis en proces, der sker i ro og mag efter længerevarende overvejelser ...»

Bør man lave testamente, når man er gift?

”Testamente, nej vi er jo gift !” Det er ofte svaret, når man spørger ind til, om ægtefæller med børn ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af