Separation

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn ved separation eller skilsmisse.

En separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, men mere en prøveperiode, hvor I som ægtefæller går og overvejer, om I forsat skal være gift, eller om I skal lade jer skille.

Der behøver ikke være en særlig årsag til, at I lader jer separere, og I har hver især ret til dette. Myndighederne behøver ikke fortage en yderligere undersøgelse heraf. Begrundelsen kan blot være, at I ikke længere ønsker at være sammen. Vælger I at blive separeret, skal I indsende en anmodning til Statsforvaltningen. Derudover skal der betales et gebyr på kr. 350.

Såfremt I begge er enige om skilsmisse, kan I anmode om en skilsmisse direkte uden en forudgående separation. Er en af jer uenig, skal I igennem en separationsperiode, inden I kan blive skilt. En separationsperiode er på 6 måneder. Herefter har I begge ret til at anmode om skilsmisse, uden at I behøver være enige om det. Ved skilsmisse skal der sendes en ny anmodning til Statsforvaltningen, som ligeledes koster et gebyr på kr. 350.

Vælger I at blive separeret, skal I lave en bodeling af jeres fællesbo, dvs. jeres formuefællesskab skal som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer. I kommer ikke til at arve hinanden under en separation. Arveretten bortfalder, når Statsforvaltningen har lavet en bevilling til jer. I må dog ikke gifte jer på ny, før I er endeligt skilt.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvad skal der ske, bodeling, forældremyndighed, børnebidrag mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Såfremt du herefter har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.


Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Beslutningerne omkring en separation eller skilsmisse. Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at ...»

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af