Ægtepagt virksomhed

Er en eller begge af jer virksomhedsejer, bør I overveje at oprette en ægtepagt, hvor det aftales, at I hver især beholder egen virksomhed ved separation eller skilsmisse.

Er der ikke oprettet en ægtepagt, så vil ejeren af virksomheden stadig eje denne ved separation eller skilsmisse. Halvdelen af virksomhedens værdi skal dog overdrages til den anden ægtefælle, da fællesformuen skal deles ligeligt. Dette kan være en stor belastning for såvel den fraskilte virksomhedsejer, forretningspartnere og endda indirekte for selve virksomheden. 

Såfremt virksomheden ejes sammen med andre, vil det være hensigtsmæssigt, at diskutere et særeje med de andre ejere. Således at virksomheden vil være beskyttet ved separation eller skilsmisse. Det ses endvidere ofte, at der i ejeraftaler er krav om, at ejerne af virksomheden skal have ingået en ægtepagt, hvor virksomheden skal være omfattet af den pågældendes særeje.

Ønsker I derfor, at egen virksomhed skal tilhøre ejer og forblive dennes ved separation eller skilsmisse, bør I oprette en ægtepagt.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og særligt for virksomhedsejere. I er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til, hvordan I sikrer egen virksomhed ved separation eller skilsmisse. Læs mere om processen og pris her


Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af