Ægtepagt pension

Pensioner, som I hver især har opsparet og som er rimelige, vil som udgangspunkt ikke indgå i jeres formuefællesskab. Rimelige pensionsopsparinger kan forlods udtages ved separation eller skilsmisse og skal således ikke deles.

En pensionsopsparing anses for at være rimelig, hvis der er indbetalt det, en anden person med samme uddannelse og arbejdsmæssige situation ville have indbetalt. Det vil således være uden betydning, hvis den ene af jer har en langt større pensionsopsparing end den anden. 

Anses en pensionsopsparing ikke for at være rimelig, så kan skifteretten bestemme, at pensionen skal deles mellem jer. Dette kan være, hvis en af jer har tegnet en ”ekstra” pensionsordning, som ikke vil være omfattet af rimelighedskriteriet. Med en ægtepagt kan I på forhånd aftale, at "ekstra" pensionsordninger skal indgå i fællesboet og deles ved separation eller skilsmisse.

For kortvarige ægteskaber gælder det tillige, at man hver især forlods kan udtage urimelige eller ”ekstra” pensionsopsparinger.

Ønsker I at sikre, at pensionsopsparinger skal fordeles, som I ønsker ved separation eller skilsmisse, kan I på forhånd aftale dette i en ægtepagt.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis I måtte have spørgsmål til udfærdigelse af ægtepagt eller pensionsfordeling. Læs mere om processen og pris her


Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Beslutningerne omkring en separation eller skilsmisse. Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at ...»

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af