Boligkøb som samlevende/ugifte - bør man drøfte samejeoverenskomst og testamente?

Når man køber bolig, kræver det grundig overvejelse, da der er en masse forhold, der skal tages højde for. Et af disse er særligt for samlevende/ugifte, hvad der skal ske med boligen, såfremt man vælger at gå fra hinanden, eller hvis den ene skulle gå bort. Årsagen hertil er, at der ikke er et særligt regelsæt, som regulerer dette i modsætning til f.eks. ægtepar, som køber bolig. Vælger man derfor at gå fra hinanden, og boligen skal sælges, kræver det at begge parter skriver under, inden boligen kan sættes til salg. Er man ikke enige, kan det spærre for et salg af boligen. Det vil således være hensigtsmæssigt inden et boligkøb at få lavet en skriftlig aftale, som sikrer parterne samt indeholder, hvad der skal ske med boligen i de forskellige situationer. 

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere parter, der sammen har købt en bolig, som de derfor ejer i fællesskab. En samejeoverenskomst regulerer som udgangspunkt forhold, som parterne i fællesskab aftaler, og som ikke bliver reguleret af andre regler. En samejeoverenskomst kan blandt andet indeholde, hvor stor en procentdel hver part ejer, hvordan løbende udgifter skal betales, forsikringer, hvad boligen må bruges til, og hvordan man kommer ud af et sameje – det kan være ved, at boligen straks sættes til salg, eller at den ene får lov til at overtage. Hertil kan man aftale, hvordan et salg skal ske, og hvordan man skal vurdere prisen på boligen. Dette kan f.eks. være ved, at 2 eller 3 uvildige ejendomsmæglere, bliver sat til at vurdere boligen. Når parterne har indgået sådan en aftale, er man stillet bedre og ikke i tvivl om sine pligter og rettigheder, og hvad der skal ske med boligen i fremtiden, såfremt der skulle ske en hændelse. 

Det kan tillige være en god ide at oprette et udvidet samlevertestamente eller blot et almindeligt testamente, når man som samlevende/ugifte vælger at købe bolig sammen. Årsagen hertil er, at man som samlevende/ugifte ikke automatisk arver hinanden, og man bør derfor sikre, at den længstlevende får lov til at blive i boligen, såfremt den ene skulle gå bort. Er der ikke blevet oprettet et testamente, arver man ikke hinanden, hvorefter den længstlevende vil stå i en ærgerlig situation og skulle flytte fra hjemmet, da det vil være den afdødes børn eller forældre, som vil komme til at arve efter afdøde. Det er derfor meget vigtigt at sikre hinanden bedst muligt, hvis man som samlevende/ugifte vælger at købe bolig sammen. 

Har I spørgsmål til samejeoverenskomster eller køb af bolig, er I altid velkomne til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på 45 23 00 20.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Generationsskifte

...

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Artikel: Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen. Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser....

Læs hele artiklen

Artikel: Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Der findes forskellige typer af særeje, og disse vil blive gennemgået i det følgende. I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af