Forrige
Næste

Hvad er processen og pris?

Hos PrivatretsAdvokaterne går vi op i levere et godt stykke arbejde over for vores klienter. Vi gennemgår derfor altid jeres sag grundigt og dybdegående. Læs mere om, hvad vi tilbyder, og hvad vores priser inkluderer her.

Processen og pris for ægtepagt:

Det er altid en god ide at overveje indgåelse af ægtepagt forinden et ægteskab. Med en ægtepagt kan man sikre egne aktiver ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Ønsker I, at vi skal udfærdige en ægtepagt for jer, kan vi enten afholde et møde med jer telefonisk, eller hvor I kommer forbi vort kontor – hvad der måtte passe jer bedst. På mødet vil vi rådgive omkring ægtepagter, og hvordan I hver især sikrer jer selv bedst, hvis I skulle gå fra hinanden og særligt i forhold til jeres situation. Vi finder den bedste løsning. Vi vil udarbejde et udkast, som på baggrund af vort møde afspejler det, vi har aftalt. Udkastet fremsender vi til jeres gennemgang og godkendelse. Såfremt der måtte være bemærkninger eller ændringer til ægtepagten, sørger vi for at ændre dette. Når I har godkendt og underskrevet ægtepagten, vil vi registrere ægtepagten ved Tinglysningsretten. I skal hver især underskrive med NemID, hvorefter dokumentet kan blive tinglyst. Overstående er den lille model og vil typisk være fremgangsmåden, hvis man blot skal bruge en almindelig ægtepagt uden alt for mange ønsker. Vi skal ca. bruge mellem 3 til 4 arbejdstimer på udfærdigelse af denne type ægtepagt.

Er der behov for udfærdigelse af en mere kompliceret ægtepagt, hvis det f.eks. ikke er alle aktiver, men kun særlige, som skal være særeje, eller hvis der skal indgå særlige bestemmelser mv., må det forventes, at vi skal bruge mere tid på udfærdigelsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. Derudover skal der også betales en tinglysningsafgift på kr. 1.660 til Tinglysningsretten.

Processen og pris for testamente:

Vil I være sikre på, at arv efter jer bliver fordelt, som I ønsker, bør I oprette et testamente. Har I ikke oprettet et testamente, så vil arv efter jer blive fordelt i henhold til arveloven.

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi to modeller – den lille og den store model.

I den lille model vil processen være følgende: vi vil først og fremmest afholde et møde med jer om testamenter. Det kan ske telefonisk. Her vil vi rådgive om typer af testamenter, og hvad man bør være særligt opmærksom på. I forlængelse af mødet vil vi gennemgå jeres situation, ønsker og behov og finder herved den løsning, som måtte være bedst for jer. Herefter udarbejder vi et udkast til testamentet, som på baggrund af vort møde afspejler det, vi har aftalt. I får herefter lov til at gennemgå testamentet, og måtte der være ændringer eller justeringer, så vil vi naturligvis rette dette. Vi skal ca. bruge mellem 4 til 5 arbejdstimer på udfærdigelse af denne form for testamente.

Er der behov for udfærdigelse af et mere kompliceret testamente, vil det være den store model, vi vil gøre brug af. Den store model er som udgangspunkt den lille model plus flere møder. På de ekstra møder vil det være muligt at gennemgå alle ønsker grundigt og dybdegående. Endvidere hvilken betydning testamentet kan have for jer og arvingerne. Vil det f.eks. være hensigtsmæssigt i forhold til boafgift, eller bør I testere en del til en organisation, mod at de betaler boafgiften (30%-løsningen). Denne model vil være hensigtsmæssig, hvis der er mange forskellige aktiver og værdifulde genstande i boet, som gerne skal arves af de rigtige. Der kan være tale om selskaber, aktier, ejendomme, arvestykker mv. Derudover vil I få mulighed for at tage jeres børn/arvinger med, såfremt I måtte ønske dette, således at testamentet også kan blive gennemgået med dem, forinden I underskriver. Udfærdigelse af testamente efter den store model faktureres efter timer brugt på opgaven.

Til slut skal I vælge mellem et notartestamente eller et vidnetestamente – hvorefter testamentet underskrives. Testamentet vil herefter være gældende. Vi anbefaler altid, at I vælger et notartestamente.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. Derudover koster det en retsafgift på kr. 300, hvis I vælger et notartestamente.

Processen og pris for ejendomshandler:

Står I og skal købe en ejendom, er det ofte en stor investering, og derfor kan det være en god ide at have en køberrådgiver, som er advokat, med ind over handlen.

I denne proces skal I først vælge en køberrådgiver. Vælger I os som køberrådgiver, skal I oplyse dette over for mægler. Mægler vil så fremsende købsaftale samt bilag, som vi vil gennemgå og se nærmere på. Herefter vil vi indkalde jer til et møde – dette kan ske telefonisk eller personligt. Mødet kan eventuelt erstattes med en skrivelse på mail. På mødet gennemgår vi købsaftalen og bilag. Vi gør jer opmærksomme på faldgruber og andre forhold, som har betydning for handlen. Vi vil ligeledes køre kontakten med jeres mægler og så vidt også jeres bankrådgiver. Såfremt I vælger at købe ejendommen, vil vi erklære handlen for endelig.

Herefter sørger vi for berigtigelse af ejendomshandlen, medmindre andet er aftalt. Ved en berigtigelse af en ejendomshandel skal der udarbejdes skøde/tinglysning, refusionsopgørelse, frigivelse af købesum, når der foreligger anmærkningsfrit skøde mv.

Hos PrivatretsAdvokaterne koster det en fast pris på kr. 12.500 inkl. moms for køberrådgivning, som inkluderer overstående. Derudover kommer der en tinglysningsafgift oven i på 0,6% af købesummen + kr. 1.660.

I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til andre juridiske opgaver. 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Generationsskifte

...

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Artikel: Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen. Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser....

Læs hele artiklen

Artikel: Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Der findes forskellige typer af særeje, og disse vil blive gennemgået i det følgende. I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af